Gemeente Oldambt

Welkom op onze website

Nieuws

 • Participatiewet

  (23-10-2014)

  Per 1 januari 2015 gaat er veel veranderen. De Participatiewet vervangt een aantal bestaande regelingen, waaronder de Wet Werk en bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het doel van deze nieuwe wet is dat meer mensen met een uitkering aan het werk gaan en meer meedoen in de samenleving.

  Lees verder
 • Gezamenlijke aanpak VVE voor peuters en kleuters met achterstand

  (21-10-2014)

  Primair onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen in Oldambt gaan intensiever samenwerken in de begeleiding van peuters en kleuters met een (mogelijke) ontwikkelings- en taalachterstand. Op 23 oktober ondertekenen wethouder Bard Boon van de gemeente Oldambt en de partners uit het primair onderwijs, de kinderopvang en de peuterspeelzalen daartoe het convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

  Lees verder
 • Informatie-bijeenkomst Meer Generatie Wonen in het Groen

  (20-10-2014)

  In de afgelopen maanden is de ontwikkeling van het nieuwe woonconcept 'Meer Generatie Wonen in het Groen', op de locatie achter de C1000 in Scheemda, doorgegaan.

  Lees verder
 • Coalitie Oldambt eensgezind verder

  (16-10-2014)

  De coalitie bestaande uit SP, PvdA, PvhN en CDA hebben na een goed gesprek besloten de coalitie voort te zetten. Vorige week bleek dat er tweespalt was in een van de coalitiepartijen, het CDA. Het niet unaniem kunnen steunen van de begroting, gedragen door het voltallige college, was de reden voor de overige coalitiepartijen om zich te bezinnen op de samenwerking.

  Lees verder
 • Oldambt presenteert sluitende begroting voor 2015

  (10-10-2014)

  Het is het college van Oldambt gelukt om een sluitende conceptbegroting 2015 voor te leggen aan de gemeenteraad. Het betreft hier een unaniem besluit. Het was zeker geen gemakkelijke opgave, gezien het uitermate korte tijdsbestek waarin het ambitieuze coalitieakkoord moest worden vertaald in een begroting voor het volgende jaar. Waar normaal gesproken al in maart wordt gestart met het opstellen van de plannen voor het volgende jaar en de financiële vertaling ervan, kon nu pas na de zomer worden begonnen. Dat had alles te maken met de gemeenteraadsverkiezingen in maart en de beëdiging van het college in juni.

  Lees verder
 • Taaltraining versoepelt Duits-Nederlandse samenwerking

  (10-10-2014)

  De taaltraining van Net(z)werk No(o)rd is afgerond. Medewerkers van de grensgemeenten Leer en Oldambt werkten in de afgelopen periode aan hun wederzijdse taalkennis. Tijdens deze cursus is ook uitgebreid stilgestaan bij cultuur- en organisatieverschillen.
   

  Lees verder
 • CDA verlaat coalitie

  (10-10-2014)

  Wegens het niet unaniem willen steunen van de begroting 2015 door de CDA fractie, zoals vastgesteld door het voltallige college, verlaat het CDA de coalitie.

  Lees verder
 • Magazijn 110 wint Gouden gevel 2013

  (09-10-2014)

  De Gouden Gevel 2013 is gewonnen door Magazijn 110 aan de Langestraat 110 in Winschoten.

  Lees verder
 • Expositie ‘Getuigen langs het spoor’

  (08-10-2014)

  Van 18 oktober tot en met 1 november is in het stationsgebouw in Winschoten de expositie ‘Getuigen langs het spoor’ gratis toegankelijk. De expositie vertelt het verhaal van getuigen van de deportaties in de Tweede Wereldoorlog via het spoortraject Hooghalen, Winschoten, Nieuweschans en Leer richting Duitse en/of Poolse kampen.

  Lees verder
 • Vrij parkeren in Winschoten stap dichterbij

  (01-10-2014)

  Het college van Oldambt heeft in haar vergadering van 30 september ingestemd met een voorstel om vrij parkeren in de Winschoter binnenstad mogelijk te maken.

  Lees verder
 • Penning voor moedig optreden

  (23-09-2014)

  Kent u iemand die door moedig optreden heeft bijgedragen aan de veiligheid? Meld hem of haar dan aan voor de Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven Penning.

  Lees verder

Afspraak maken

 • telefonisch voor: naturalisatie, huwelijk, erkenning, eerste inschrijving vanuit het buitenland via: (0597) - 48 20 00

 • online voor paspoort , Id-kaart en rijbewijs

 

Veel gevraagde diensten


 

Twitter