Belastingjaar 2022

De aanslag Afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag per jaar.

Daarnaast betaalt u per keer dat de grijze container wordt aangeboden of per keer dat u uw afvalzak in een verzamelcontainer werpt (de zogeheten ledigingen).

Eerst dienen de ledigingen over het jaar 2022 bekend te zijn voordat de aanslag Afvalstoffenheffing 2022 kan worden verstuurd.

De aanslag Afvalstoffenheffing 2022 ontvangt u dan ook eind februari 2023.

Bent u op 1 januari 2023 in het bezit van een eigen woning dan ontvangt u eind februari 2023 één aanslagbiljet voor de volgende belastingen:

  • Afvalstoffenheffing 2022
  • Onroerende-zaakbelastingen 2023
  • Rioolheffing eigenaren 2023

Afhankelijk van de manier waarop u uw restafval inzamelt, ziet uw afvalstoffenheffing voor 2022 er als volgt uit:

Heeft u een grijze container van 240 liter?

U betaalt per aanbieding van uw container € 6,70. Elk jaar worden deze kosten achteraf geïnd, inclusief een jaarlijkse bijdrage van € 178,10. Als u gescheiden inzamelt, kunt u minder voor uw afvalinzameling betalen dan voorgaande jaren. Het loont dus om uw afval gescheiden in te zamelen.

Uw aanslag Afvalstoffenheffing 2022 bedraagt:

Vast recht € 178,10 + het aantal ledigingen in 2022 x € 6,70.

Heeft u een grijze container van 140 liter?

U betaalt per aanbieding van uw container € 3,90. Elk jaar worden deze kosten achteraf geïnd, inclusief een jaarlijkse bijdrage van € 178,10. Als u gescheiden inzamelt, kunt u minder voor uw afvalinzameling betalen dan voorgaande jaren. Het loont dus om uw afval gescheiden in te zamelen.

Uw aanslag Afvalstoffenheffing 2022 bedraagt:

Vast recht € 178,10 + het aantal ledigingen in 2022 x € 3,90.

Maakt u gebruik van een verzamelcontainer met pasje?

U betaalt per inworp in de verzamelcontainer € 0,80. Elk jaar worden deze kosten achteraf geïnd, inclusief een jaarlijkse bijdrage van € 178,10 . Als u gescheiden inzamelt, kunt u minder voor uw afvalinzameling betalen dan voorgaande jaren. Het loont dus om uw afval gescheiden in te zamelen.

Uw aanslag Afvalstoffenheffing 2022 bedraagt:

Vast recht € 178,10 + het aantal ledigingen in 2022 x € 0,80.

Maakt u gebruik van een verzamelcontainer zonder pasje?

Uw jaarlijkse bijdrage is € 214,90.

Bent u eigenaar van een onzelfstandige wooneenheid?

Met ingang van het belastingjaar 2021 wordt deze belasting geheven. 

Deze belasting bedraagt voor het belastingjaar 2022, indien de huishoudelijke afvalstoffen afkomstig zijn van onzelfstandige wooneenheden, zoals een perceel dat gebruikt wordt voor kamerverhuur of voor huisvesting van studenten, of een verzorgingstehuis voor bejaarden, voor een perceel waarop meerdere personen verblijven: per belastingjaar, per persoon € 59,40.

Maakt u gebruik van een extra grijze container en heeft u geen medische vrijstelling?

Een tweede container kan alleen een 240 liter container zijn. U betaalt per aanbieding van uw container € 6,70. Elk jaar worden deze kosten geïnd, inclusief een jaarlijkse bijdrage van € 36,00.

Maakt u gebruik van een extra groene container?

Uw jaarlijkse bijdrage hiervoor is € 68,00.

Maakt u gebruik van een extra PMD container?
Uw jaarlijkse bijdrage hiervoor is € 36,00.

Kosten afvalbrenstation

De bedragen vindt u op Kosten afvalbrengstation.

Betaling

  • Indien u al gebruik maakt van Automatische Incasso, dan hoeft u voor de Afvalstoffenheffing geen nieuwe machtiging af te geven. De machtigingen blijven geldig tot dat u de machtiging zelf intrekt. Op de aanslag ziet u automatische incasso termijnen. Natuurlijk kunt u, indien u nog geen gebruik maakt van Automatische Incasso, altijd een machtiging aan ons afgeven voor het automatisch incasseren van uw gemeentelijke belastingen;
  • De aanslag voor de Onroerende-zaakbelastingen en Rioolheffing eigenaren en Afvalstoffenheffing (indien van toepassing voor u) zullen in hoofdzaak worden verstuurd in februari. De aanslag dient betaald te worden in 3 maandelijkse termijnen, voor automatische incasso gelden 10 maandelijkse termijnen.

Afspraak maken

  • Betalen van een belastingaanslag aan de balie van het gemeentehuis kan alléén op afspraak. U kunt op de volgende manieren een afspraak maken: bij de balie van het gemeentehuis, telefonisch (0597) 48 20 00 of online een afspraak maken.
  • Komt u een herinnering, aanmaning of dwangbevel betalen dan kan dit zonder afspraak.
  • Er kunnen natuurlijk beperkingen gelden qua openingstijden, dus neem altijd even contact op met het KCC.