Nieuws

Noodopvang Beerta wordt zo spoedig mogelijk verwijderd

23-05-2017

De gemeente Oldambt en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn tot overeenstemming gekomen over het verwijderen van units voor noodopvang van asielzoekers in Beerta. Op maandagavond 22 mei werd met Dorpsbelangen Beerta en de Klankbordgroep Noodopvang gesproken over de planning.
Op uiterlijk 30 november 2017 moet het terrein schoon worden afgeleverd aan de gemeente. Op het terrein staan in totaal 800 units; 500 worden zo spoedig mogelijk verwijderd. De overige 300 units krijgen na de zomer een andere bestemming.