Nieuws

Prestatieafspraken (huur)woningmarkt Oldambt

12-12-2019

Op 11 december ondertekenden de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties uit Oldambt de prestatieafspraken voor 2020. Hierin worden jaarlijks afspraken vastgelegd over de (huur)woningmarkt in de gemeente.

Afvalinzameling rond de feestdagen

11-12-2019

Tijdens de feestdagen is de afvalinzameling anders dan u gewend bent. U vindt de juiste inzameldagen op uw afvalkalender en in de afvalapp.