Toegankelijkheid

De gemeente Oldambt werkt er hard aan om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Ook willen we voldoen aan de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen WCAG 2.0 (niveau AA). Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

In de ‘toegankelijkheidsverklaring’ hieronder ziet u aan welke eisen wij nog niet voldoen en wanneer we denken daar wel aan te kunnen voldoen.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22-10-2018.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.gemeente-oldambt.nl (hoofdwebsite)
  2. https://ris.ibabs.eu/raad-oldambt (website gemeenteraad)

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

Oorzaak
Afbeeldingen op een groot aantal webpagina's op de website hebben geen alt tekst.

Gevolg
Bij voorlees software wordt er geen beschrijving gegeven van de afbeelding.

Alternatieven
Er worden geen alternatieven geboden voor deze beperkingen.

Maatregelen
Periodiek de webpagina's op de website toetsen en afbeeldingen voorzien van alt tekst.

Planning
Medio 2018 zullen deze maatregelen geïmplementeerd zijn.

Succescriterium 1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (A) en
Succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (A) en
Succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (AA)

Oorzaak
Er is geen ondertiteling bij alle video's op de website of een woordelijk verslag van vergaderingen van de raad beschikbaar en de audio/video-opnames worden niet ondertiteld.

Gevolg
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn niet volledig toegankelijk.

Alternatieven
Nog geen alternatief

Maatregelen
Video's worden ondertiteld, ofwel wordt er een tekstueel alternatief aangeboden. Ook implementeren wij een toegankelijke video player.

Planning
Voor het verstrijken van de wettelijke termijnen zijn alle video's ondertiteld, die na 23 september 2018 geplaatst zijn op de website.
Voor de raadsvergaderingen worden de maatregelen nog bekeken en onderzocht, ook dit is voor verstrijken wettelijke termijnen.

Succescriterium 1.3.1 Info en relaties (A)

Oorzaak
Geen goed gebruik van koppen en elementen in pdf's zorgen ervoor dat delen van de content niet goed te begrijpen zijn voor bijvoorbeeld schermlezers.

Gevolg
Niet alle informatie in de tool kan voorgelezen worden.

Alternatieven
Geen

Maatregelen
Met een nieuwe tool gaan we de website screenen en aanpassen.

Planning
Eind 2018 of in de loop van 2019.

Succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde (A)

Oorzaak
Geen goed gebruik van volgorde van contentelementen zorgen ervoor dat delen van de content niet goed te begrijpen zijn voor bijvoorbeeld schermlezers.

Gevolg
Niet alle informatie in de tool kan voorgelezen worden.

Alternatieven
Geen

Maatregelen
Met een nieuwe tool gaan we de website screenen en aanpassen.

Planning
Eind 2018 of in de loop van 2019.

Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)

Oorzaak
Het contrast van tekst in verhouding tot de achtergrondkleur is op een aantal plekken op de website te laag, dit in verband met een huisstijlkleur die niet contractrijk genoeg is.

Gevolg
Als een onjuiste contrastverhouding wordt aangehouden is tekst minder goed leesbaar voor mensen met verminderd zicht en mensen met een afwijking in het waarnemen van kleuren.

Alternatieven
Geen

Maatregelen
Onze huisstijl aanpassen met een extra kleur die contrastrijk genoeg is.

Planning
In de loop van 2019.

Succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst (AA)

Oorzaak
Wanneer er gezoomd wordt, schaalt niet alles juist mee en vallen delen van tekst over andere delen van de pagina heen.

Gevolg
De tekst is hierdoor minder goed leesbaar voor elke gebruiker.

Alternatieven
Geen

Maatregelen
Website handmatig aanpassen en standaard instellingen van de video's/afbeeldingen goed zetten.

Planning
In de loop van 2019.

Succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst (AA)

Oorzaak
Er worden nog afbeeldingen gebruikt waarin tekst staat.

Gevolg
Een gebruiker met een visuele beperking kan hierdoor informatie missen. ‘Echte tekst’ kan door de gebruiker die bijvoorbeeld slechtziend is anders weergegeven worden om beter bruikbaar te zijn.

Alternatieven
Geen

Maatregelen
Website handmatig aanpassen en standaard instellingen van de video's/afbeeldingen goed zetten.

Planning
In de loop van 2019.

Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord (A)

Oorzaak
Alle functionaliteiten zijn nog niet bedienbaar met toetsenbord.

Gevolg
Hierdoor kan niet alle inhoud bereikt worden.

Alternatieven
Geen

Maatregelen
Externe leverancier verzocht het probleem op te lossen

Planning
2019

Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen (A)

Oorzaak
Blokken omzeilen lukt niet door ontbreken omzeilende links.

Gevolg
Hierdoor kan de hoofdinhoud niet snel bereikt worden.

Alternatieven
Geen

Maatregelen
Meer omzeilende links gebruiken.

Planning
2019

Succescriterium 2.4.2 Paginatitel (A)

Oorzaak
Webpagina's waaronder documenten, hebben niet altijd een titel die het doel of het onderwerp van de pagina beschrijft.

Gevolg
Dit maakt het voor verschillende groepen gebruikers lastiger om te begrijpen wat het onderwerp of doel van de pagina is.

Alternatieven
Geen

Maatregelen
Duidelijke omschrijvingen.

Planning
2019

Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context) (A)

Oorzaak
Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met de omringende content. Die zijn niet overal goed omschreven op de website.

Gevolg
Dit maakt het voor verschillende groepen gebruikers lastiger om te begrijpen waar naar toe gelinkt wordt en wat men kan verwachten aan content.

Alternatieven
Geen

Maatregelen
Aanpassen links op de website in duidelijke termen.

Planning
2019

Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels (AA)

Oorzaak
De beschrijving van de koppen en labels is niet overal voldoende duidelijk.

Gevolg
Dit maakt het voor verschillende groepen gebruikers lastiger om te begrijpen wat men kan verwachten aan content.

Alternatieven
Geen.

Maatregelen
Aanpassen  koppen en labels op de website.

Planning
2019

Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (AA)

Oorzaak
Als je navigeert met het toetsenbord, is niet altijd zichtbaar waar je op dat moment bent.

Gevolg
Dit maakt het voor verschillende groepen gebruikers lastiger om te begrijpen waar men zich bevindt op de pagina.

Alternatieven
Geen.

Maatregelen
Aanpassen  koppen en labels op de website.

Planning
2019

Succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina (A)

Oorzaak
De taal is niet aangegeven op elke pagina.

Gevolg
Browsers en hulptechnologieën kunnen een tekst nu niet goed weergeven en tekst kan niet in de juiste taal worden voorgelezen.

Alternatieven
Geen.

Maatregelen
Toevoegen juiste taalcodes.

Planning
Eind 2018 of begin 2019.

Succescriterium 3.2.2 Bij input (A)

Oorzaak
Zoekpagina wordt herladen.

Gevolg
Hulpprogramma’s voor online content kunnen niet altijd herkennen wat de bedoeling is van alle elementen op deze pagina.

Alternatieven
Geen.

Maatregelen
Dit is aangegeven bij de leverancier en het wordt opgelost.

Planning
Eind 2018

Succescriterium 4.1.1 Parsen (A)

Oorzaak
HTML is niet overal goed opgemaakt.

Gevolg
Voorleesprogramma's kunnen geen onderscheid maken.

Alternatieven
Geen.

Maatregelen
Dit is aangegeven bij de leverancier en het wordt opgelost.

Planning
Eind 2018

Succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde (A)

Oorzaak
Verschillende formulier-elementen hebben geen geldige WAI-ARIA rol in de html code.

Gevolg
Hulpprogramma’s voor online content kunnen niet altijd herkennen wat de bedoeling van alle elementen op de pagina.

Alternatieven
Geen.

Maatregelen
Dit is aangegeven bij de leverancier en het wordt opgelost.

Planning
Eind 2018

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Testrapport

Onze website is getest door Firm Ground. Het rapport van het onderzoek:


Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding aan ons door:

Wilt u in ieder geval het probleem vermelden dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.