Toegankelijkheid

Verklaring

Gemeente Oldambt streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.gemeente-oldambt.nlexterne-link-icoon.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Oldambt is beschikbaar via de link https://www.gemeente-oldambt.nl/toegankelijkheid(externe link)externe-link-icoon

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Oldambt verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website www.gemeente-oldambt.nlexterne-link-icoon te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaringexterne-link-icoon, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Oldambt is gevorderd met de toegankelijkheid van www.gemeente-oldambt.nlexterne-link-icoon en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingstatussenexterne-link-icoon.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Oldambt .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-11-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@gemeente-oldambt.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman(externe link)externe-link-icoon.

Aanvullende informatie van Gemeente Oldambt

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2023.

Overige toegankelijkheidsverklaringen