default iconBelastingjaar 2023

De aanslag Afvalstoffenheffing 2023 wordt één keer per jaar achteraf geïnd.

De aanslag Afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag per jaar.

Daarnaast betaalt u per keer dat de grijze container wordt aangeboden of per keer dat u uw afvalzak in een verzamelcontainer werpt (de zogeheten ledigingen).

Eerst dienen de ledigingen over het jaar 2023 bekend te zijn voordat de aanslag Afvalstoffenheffing 2023 kan worden verstuurd.

De aanslag Afvalstoffenheffing 2023 ontvangt u dan ook eind februari 2024.

Meestgestelde vragen aanslag afvalstoffenheffing 2023

Bent u op 1 januari 2024 in het bezit van een eigen woning dan kunt u eind februari 2024 één aanslagbiljet voor de volgende belastingen ontvangen:
  • Afvalstoffenheffing 2023
  • Onroerende-zaakbelastingen 2024
  • Rioolheffing eigenaren 2024.

Afhankelijk van de manier waarop u uw restafval inzamelt, ziet uw afvalstoffenheffing voor 2023 er als volgt uit (zie onderstaand uitklapmenu):

Heeft u een grijze container van 240 liter?

U betaalt per aanbieding van uw container € 6,80. Elk jaar worden deze kosten achteraf geïnd, inclusief een jaarlijkse bijdrage van € 181,00. Als u gescheiden inzamelt, kunt u minder voor uw afvalinzameling betalen dan voorgaande jaren. Het loont dus om uw afval gescheiden in te zamelen.
Uw aanslag Afvalstoffenheffing 2023 bedraagt:
Vast recht € 181,00 + het aantal ledigingen in 2022 x € 6,80.
 

Heeft u een grijze container van 140 liter?

U betaalt per aanbieding van uw container € 3,95. Elk jaar worden deze kosten achteraf geïnd, inclusief een jaarlijkse bijdrage van € 181,00. Als u gescheiden inzamelt, kunt u minder voor uw afvalinzameling betalen dan voorgaande jaren. Het loont dus om uw afval gescheiden in te zamelen.
Uw aanslag Afvalstoffenheffing 2023 bedraagt:
Vast recht € 181,00 + het aantal ledigingen in 2022 x € 3,95.
 

Maakt u gebruik van een verzamelcontainer met pasje?

U betaalt per inworp in de verzamelcontainer € 0,80. Elk jaar worden deze kosten achteraf geïnd, inclusief een jaarlijkse bijdrage van € 181,00. Als u gescheiden inzamelt, kunt u minder voor uw afvalinzameling betalen dan voorgaande jaren. Het loont dus om uw afval gescheiden in te zamelen.
Uw aanslag Afvalstoffenheffing 2023 bedraagt:
Vast recht € 181,00 + het aantal ledigingen in 2022 x € 0,80.
 

Maakt u gebruik van een verzamelcontainer zonder pasje?

Uw jaarlijkse bijdrage is € 217,80.

Maakt u gebruik van een extra grijze container en heeft u geen medische vrijstelling?

Een tweede container kan alleen een 240 liter container zijn. U betaalt per aanbieding van uw container € 6,80. Elk jaar worden deze kosten geïnd, inclusief een jaarlijkse bijdrage van € 36,00.

Maakt u gebruik van een extra groene container?

Uw jaarlijkse bijdrage hiervoor is € 69,70.

Maakt u gebruik van een extra PMD container?

Uw jaarlijkse bijdrage hiervoor is € 36,00.

Bent u eigenaar van een onzelfstandige wooneenheid?

Met ingang van het belastingjaar 2021 wordt deze belasting geheven. Deze belasting bedraagt, indien de huishoudelijke afvalstoffen afkomstig zijn van onzelfstandige wooneenheden, zoals een perceel dat gebruikt wordt voor kamerverhuur of voor huisvesting van studenten, of een verzorgingstehuis voor bejaarden, voor een perceel waarop meerdere personen verblijven: per belastingjaar, per persoon € 60,35.