Belastingjaar 2023

De aanslag Afvalstoffenheffing 2023 wordt één keer per jaar achteraf geïnd.

De aanslag Afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag per jaar.

Daarnaast betaalt u per keer dat de grijze container wordt aangeboden of per keer dat u uw afvalzak in een verzamelcontainer werpt (de zogeheten ledigingen).

Eerst dienen de ledigingen over het jaar 2023 bekend te zijn voordat de aanslag Afvalstoffenheffing 2023 kan worden verstuurd.

De aanslag Afvalstoffenheffing 2023 ontvangt u dan ook eind februari 2024.

Meestgestelde vragen aanslag afvalstoffenheffing 2023

  • Afvalstoffenheffing 2023
  • Onroerende-zaakbelastingen 2024
  • Rioolheffing eigenaren 2024.

Afhankelijk van de manier waarop u uw restafval inzamelt, ziet uw afvalstoffenheffing voor 2023 er als volgt uit (zie onderstaand uitklapmenu):

U betaalt per aanbieding van uw container € 6,80. Elk jaar worden deze kosten achteraf geïnd, inclusief een jaarlijkse bijdrage van € 181,00. Als u gescheiden inzamelt, kunt u minder voor uw afvalinzameling betalen dan voorgaande jaren. Het loont dus om uw afval gescheiden in te zamelen.
Uw aanslag Afvalstoffenheffing 2023 bedraagt:
Vast recht € 181,00 + het aantal ledigingen in 2023 x € 6,80.

U betaalt per aanbieding van uw container € 3,95. Elk jaar worden deze kosten achteraf geïnd, inclusief een jaarlijkse bijdrage van € 181,00. Als u gescheiden inzamelt, kunt u minder voor uw afvalinzameling betalen dan voorgaande jaren. Het loont dus om uw afval gescheiden in te zamelen.
Uw aanslag Afvalstoffenheffing 2023 bedraagt:
Vast recht € 181,00 + het aantal ledigingen in 2023 x € 3,95.

U betaalt per inworp in de verzamelcontainer € 0,80. Elk jaar worden deze kosten achteraf geïnd, inclusief een jaarlijkse bijdrage van € 181,00. Als u gescheiden inzamelt, kunt u minder voor uw afvalinzameling betalen dan voorgaande jaren. Het loont dus om uw afval gescheiden in te zamelen.
Uw aanslag Afvalstoffenheffing 2023 bedraagt:
Vast recht € 181,00 + het aantal ledigingen in 2023 x € 0,80.

Uw jaarlijkse bijdrage is € 217,80.

Een tweede container kan alleen een 240 liter container zijn. U betaalt per aanbieding van uw container € 6,80. Elk jaar worden deze kosten geïnd, inclusief een jaarlijkse bijdrage van € 36,00.

Uw jaarlijkse bijdrage hiervoor is € 69,70.

Uw jaarlijkse bijdrage hiervoor is € 36,00.

Met ingang van het belastingjaar 2021 wordt deze belasting geheven. Deze belasting bedraagt, indien de huishoudelijke afvalstoffen afkomstig zijn van onzelfstandige wooneenheden, zoals een perceel dat gebruikt wordt voor kamerverhuur of voor huisvesting van studenten, of een verzorgingstehuis voor bejaarden, voor een perceel waarop meerdere personen verblijven: per belastingjaar, per persoon € 60,35.