Belastingjaar 2024

De aanslag Afvalstoffenheffing 2024 wordt één keer per jaar achteraf geïnd.
De aanslag Afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag per jaar.
Daarnaast betaalt u per keer dat de grijze container wordt aangeboden of per keer dat u uw afvalzak in een verzamelcontainer werpt (de zogeheten ledigingen).

Eerst dienen de ledigingen over het jaar 2024 bekend te zijn voordat de aanslag Afvalstoffenheffing 2024 kan worden verstuurd.
De aanslag Afvalstoffenheffing 2024 ontvangt u dan ook eind februari 2025.

Meest gestelde vragen aanslag afvalstoffenheffing 2024

  • Afvalstoffenheffing 2024
  • Onroerende-zaakbelastingen 2025
  • Rioolheffing eigenaren 2025.

Afhankelijk van de manier waarop u uw restafval inzamelt, ziet uw afvalstoffenheffing voor 2024 er als volgt uit (zie onderstaand uitklapmenu):

U betaalt per aanbieding van uw container € 7,25. Elk jaar worden deze kosten achteraf geïnd, inclusief een jaarlijkse bijdrage van € 191,60. Als u gescheiden inzamelt, kunt u minder voor uw afvalinzameling betalen dan voorgaande jaren. Het loont dus om uw afval gescheiden in te zamelen.

Uw aanslag Afvalstoffenheffing 2024 bedraagt:
Vast recht € 191,60 + het aantal ledigingen in 2024 x € 7,25.

U betaalt per aanbieding van uw container € 4,20. Elk jaar worden deze kosten achteraf geïnd, inclusief een jaarlijkse bijdrage van € 191,60. Als u gescheiden inzamelt, kunt u minder voor uw afvalinzameling betalen dan voorgaande jaren. Het loont dus om uw afval gescheiden in te zamelen.

Uw aanslag Afvalstoffenheffing 2024 bedraagt:
Vast recht € 191,60 + het aantal ledigingen in 2024 x € 4,20.

U betaalt per inworp in de verzamelcontainer € 0,85. Elk jaar worden deze kosten achteraf geïnd, inclusief een jaarlijkse bijdrage van € 191,60. Als u gescheiden inzamelt, kunt u minder voor uw afvalinzameling betalen dan voorgaande jaren. Het loont dus om uw afval gescheiden in te zamelen.

Uw aanslag Afvalstoffenheffing 2024 bedraagt:
Vast recht € 191,60 + het aantal ledigingen in 2024 x € 0,85.

Uw jaarlijkse bijdrage is € 232,40.

Een tweede container kan alleen een 240 liter container zijn. U betaalt per aanbieding van uw container € 7,25. Elk jaar worden deze kosten geïnd, inclusief een jaarlijkse bijdrage van € 38,00.

Uw jaarlijkse bijdrage hiervoor is € 74,00.

Uw jaarlijkse bijdrage hiervoor is € 38,00.

Met ingang van het belastingjaar 2021 wordt deze belasting geheven. Deze belasting bedraagt, indien de huishoudelijke afvalstoffen afkomstig zijn van onzelfstandige wooneenheden, zoals een perceel dat gebruikt wordt voor kamerverhuur of voor huisvesting van studenten, of een verzorgingstehuis voor bejaarden, voor een perceel waarop meerdere personen verblijven: per belastingjaar, per persoon € 64,00.