Besluitenlijst college 24 januari 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 17 januari 2023

Besluit (Aangenomen conform voorstel):
akkoord

2. Maatwerktoezichtsplan 2023

Het college besluit:

  1. Met instemming kennis te nemen van bijgaand maatwerktoezichtplan 2023.
  2. De raad te informeren via bijgaande raadsbrief en de daarbij behorende bijlagen.

3. Evaluatie Jeugdraad

Het college besluit:
De gemeenteraad te informeren over de evaluatie jeugdraad middels bijgaande raadsbrief.