Besluitenlijst collegevergadering 26 september 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 19 september 2023

Akkoord

2. Aanvraag Regio Deal 5e tranche

Het college besluit:

  1. De concept aanvraag Regio Deal 5e tranche opiniërend te bespreken.