Besluitenlijst collegevergadering 28 maart 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 21 maart 2023

Akkoord

2.   Kamperfoeliestraat/Kloostertuin 

Het college besluit: (14 maart 2023)

  1. Geheimhouding als bedoeld in artikel 25 Gemeentewet op te leggen op de bij dit voorstel opgenomen grondexploitatie Kamperfoeliestraat;
  2. Het stedenbouwkundige schetsontwerp vast te stellen;
  3. De grondexploitatie Kamperfoeliestraat ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad;
  4. De gemeenteraad voor te stellen om het positieve resultaat van de Kamperfoeliestraat toe te voegen aan de reserve grondexploitaties;
  5. De conceptbrief na besluitvorming door de gemeenteraad te versturen aan de omwonenden;
    Het conceptpersbericht na besluitvorming door het college uit te sturen.