Besluitenlijst collegevergadering 5 september 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 25 juli

Akkoord

2. Collegevoorstel bekostiging transitie GRID

Het college besluit: 

  1. Mee te werken aan de transitie van GRID naar een toekomstbestendige ICT organisatie.
  2. De bijdrage aan GRID voor Oldambt voor 2024 incidenteel te verhogen met de in het voorstel kostenraming transitie GRID 2024 genoemde bedrag van € 398.800,-, ter bekostiging van de uitvoering van het plan van aanpak.
  3. De AVA-GRID en RvC-GRID over dit besluit te informeren.

3. Collegevoorstel vervanging werkplekken devices

Het college besluit: 

  1. De bijdrage aan GRID voor het vervangen van werkplekken/devices eenmalig te verhogen met €200.000.