Biomassa

Op 30 oktober 2019 heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau onderzoek gedaan naar de uitstoot van de biomassa-installatie in Winschoten. Op 19 november brachten we de resultaten van dit onderzoek naar buiten: de uitstoot van enkele stoffen is boven de norm. Op deze pagina informeren we u over de gevolgen van de resultaten van dit onderzoek en de afspraken die we hebben gemaakt met de eigenaar van de installaties.

Gemeten stoffen

Hieronder ziet u een overzicht van de stoffen die de uitstootnormen overschrijden, wat de norm is en welke hoeveelheid er is gemeten. Er zijn drie metingen uitgevoerd in twee ketels, dus in totaal zes metingen. De aangegeven gemeten hoeveelheid is een gemiddelde van de zes metingen.

 Stof

 Norm

 Gemeten hoeveelheid

 Koolmonoxide   

 682 mg nm3   

 9058 mg nm3

 (Fijn)stof

 40 mg nm3

 221 mg nm3

 Benzeen

 1 mg nm3

 25,8 mg nm3

 Aldehyden

 1 mg nm3

 11,3 mg nm3

 

Lees het volledige rapport met de onderzoeksresultaten (deze link opent een pdf-bestand). 

Geschrokken van de resultaten

We zijn als gemeente erg geschrokken van de resultaten van het onderzoek. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema: “We zijn erg geschrokken van de resultaten, die laten zien dat er bijvoorbeeld tien keer zoveel koolmonoxide en vier tot vijf keer zoveel fijnstof uit de pijp komt dan is toegestaan. Dat vind ik onacceptabel.”

Tijdens een persbijeenkomst heeft de burgemeester een verklaring gegeven. Die kunt u hier (link opent pdf-bestand) teruglezen.

Gevolgen

De metingen zijn uitgevoerd bij de installatie bij het zwembad in Winschoten. Omdat er in Finsterwolde eenzelfde installatie staat, gaan we ervan uit dat de uitstoot van deze installatie hetzelfde is. De installaties in zowel Winschoten als Finsterwolde blijven voorlopig uit staan. We willen de omwonenden, gebruikers en medewerkers van de zwembaden niet aan zulke stoffen blootstellen. We zijn in gesprek met de GGD over de gezondheidsrisico’s. We weten nu wel wat er uit de pijp komt, maar nog niet wat er bij de mensen binnen komt en wat voor effecten dit precies heeft.

Afspraken met de eigenaar

Op dinsdag 26 november hebben we met de eigenaar gesproken over het rapport. We hebben in dit gesprek aangegeven dat we een plan van aanpak voor het herstel verwachten. Dit plan van aanpak wordt ter goedkeuring aan ons voorgelegd. Het zou goed kunnen dat in het kader van de uitvoering van het plan van aanpak de installatie weer tijdelijk aan moet om de uitstoot te kunnen meten. De biomassa-installaties blijven uit staan totdat de eigenaar heeft aangetoond aan de norm te voldoen.

Vragen en antwoorden

We kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft over de resultaten van het onderzoek en de gevolgen hiervan. Daarom vindt u op deze pagina een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.
Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via info@gemeente-oldambt.nl of (0597) 48 20 00.