Biomassa

De duurzaamheidsopgave in Nederland (maar ook in de rest van de wereld) is een flinke opgave. Dat is reden voor ons om goed na te denken over hoe we samen de overstap kunnen maken naar duurzame vormen van energie. Dit hebben we gedaan met onder andere een aanbesteding om de zwembaden in Oldambt te verwarmen op een andere manier dan met aardgas. Met die aanbesteding en duurzaamheidsgedachte in het achterhoofd is op 30 juli 2018 een omgevingsvergunning afgegeven voor het plaatsen van een biomassa-installatie naast zwembad De Watertoren in Winschoten. Enkele weken daarvoor, op 2 juli 2018, was dezelfde vergunning al afgegeven voor MFC De Hardenberg in Finsterwolde.

Klachten en een eerste meting

Na aanhoudende klachten van omwonenden, heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau op 30 oktober 2019 onderzoek gedaan naar de uitstoot van de biomassa-installatie in Winschoten. Op 19 november brachten we de resultaten van dit onderzoek naar buiten: de uitstoot van enkele stoffen is boven de norm. De installaties zijn toen uitgezet. Vervolgens is de eigenaar van de biomassa-installaties aan de slag gegaan met een plan van aanpak. Daarin beschreef de eigenaar welke maatregelen ervoor konden zorgen dat de uitstoot van de installaties wel binnen de normen zou vallen.

Tweede meting en ontbinden contract

Eind augustus 2020 is zoals beschreven in het plan van aanpak een nieuwe meting gedaan bij de biomassa-installatie in Winschoten. Uit die meting bleek dat de uitstoot te hoog bleef en op basis van die resultaten hebben wij het contract voor de biomassa-installaties ontbonden. De eigenaar heeft eind augustus ook nog een extra onofficiële meting gedaan. Zij geven aan dat op basis van die meting de installatie wel kan voldoen aan de normen. Daarbij wilde de eigenaar een afwijking van 30 procent van de meetresultaten toepassen. Die afwijking heet de meettolerantie en kan toegepast worden bij grote onzekerheden in het meetproces. Deze redenatie is volgens de Omgevingsdienst Groningen niet juist en daarom blijkt des te meer dat de installaties niet aan de norm voldoen.

Gerechtelijke procedure

De eigenaar is het niet eens met het ontbinden van het contract door ons. Daarom is een gerechtelijke procedure gestart.

In mei 2022 heeft de rechtbank een uitspraak gedaan over een ‘incident’ in deze zaak. De eigenaar bij de rechtbank heeft aangegeven de uitspraak in de bodemprocedure niet te kunnen afwachten en wilde de installatie in Finsterwolde in gebruik nemen. De rechter vond dat de eigenaar de bodemprocedure wel moet afwachten. De bodemprocedure werd afgelopen 24 oktober behandeld door de rechtbank. De uitspraak wordt verwacht tussen 5 december 2022 en 16 januari 2023. De rechtbank heeft op 18 januari 2023 uitspraak gedaan en oordeelt dat wij als gemeente terecht het contract hebben ontbonden. De tegenpartij heeft drie maanden de tijd om eventueel in hoger beroep te gaan.

Rapporten openbaar

Er zijn vier rapporten over dit thema. Deze zijn openbaar. Wilt u (een of meer van) deze rapporten ontvangen? Stuur dan e-mail naar info@gemeente-oldambt.nl.

  1. Resultaten meting oktober 2019 biomassa-installatie Winschoten
  2. Rapport van de Nationale Ombudsman over het onvoldoende informeren over de plaatsing van de installaties en de manier waarop we de overlastmeldingen hebben opgepakt.
  3. Plan van aanpak om biomassa-installatie Winschoten te laten voldoen aan de normen.
  4. Resultaten meting augustus 2020 biomassa-installatie Winschoten.