Burenruzie

Burenruzies zijn heel vervelend, maar komen helaas overal voor. Een burenruzie die onschuldig begint en uit de hand loopt, of een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om burenruzies en conflicten in de buurt effectief aan te pakken. Vaak ontstaan er irritaties en misverstanden tussen buren die, als ze niet worden opgelost, kunnen leiden tot langdurige spanningen en zelfs escalaties. U kunt een conflict of probleem melden bij buurtbemiddeling, waarna een team van getrainde vrijwilligers optreedt als bemiddelaars. Deze vrijwilligers zijn opgeleid volgens de richtlijnen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), om ervoor te zorgen dat ze beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om conflicten op een professionele manier aan te pakken.

De gemeenten Oldambt en Veendam hebben gezamenlijk buurtbemiddeling. Daarmee wordt voorzien in een objectieve en onpartijdige benadering. Vrijwilligers uit de ene gemeente worden namelijk ingezet als bemiddelaars bij de andere gemeente.

Wilt u gebruik maken van buurtbemiddeling? Bel dan met (0597) 48 20 00 of stuur een e-mail naar info@gemeente-oldambt.nl.