Centrumplannen

Het centrum van Winschoten ondergaat een metamorfose. De komende vijf jaren krijgen enkele vooraanstaande locaties een forse kwaliteitsimpuls en geven de binnenstad een nieuw, beeldbepalend aanzien. Met een moderne uitstraling die tegelijk recht doet aan het historische karakter van het Winschoter centrum van weleer. Rode draad in de plannen: ondernemen, winkelen, wonen en recreatie. Vers elan dat behalve over het centrum uitstraalt tot in het verre achterland.

Aan de basis ligt het Ambitiedocument Centrum Oldambt, dat oktober 2022 is goedgekeurd door de gemeenteraad. De plannen zijn niet de ambitie van de gemeente alleen, maar ook die van inwoners en ondernemers. De gemeente ontving ruim negenhonderd reacties (waaronder uit Duitsland) op de plannen, die daarmee kunnen rekenen op een breed draagvlak. In een notendop betreffen de plannen: noordzijde Langestraat, St. Lucas-locatie, nieuw gemeentehuis, Blauwlocatie (gedroomd).

Eerste fase

Van plannen naar uitvoering. De eerste fase beslaat circa vijf jaar. Eerste toonaangevende project is de metamorfose van het noordelijke deel van de Langestraat (inclusief de bekende brandlocatie). Het draait hier vooral om winkels en wonen. Sloop, renovatie en nieuwbouw.


Onderdeel is de 'doorkijk' van de Langestraat naar de St. Lucas-locatie, het voormalige ziekenhuis. Project 2. Dit start met de sloop, met als idee dat twee van de oorspronkelijke delen behouden blijven. Een klus met een lange adem. Het streven is dat met circa twee jaar de locatie is veranderd in een oase van vooral wonen, beperkt winkelen en veel groen!

Voor de gemeente - maar ook voor veel inwoners van Oldambt - is het een wens vanuit St. Lucas de oversteek te maken naar de zogeheten, zwaar verloederde Blauwlocatie. Verwerving, sloop en nieuwe invulling zouden zomaar een kroon op de centrumplannen kunnen zijn.

Nieuw gemeentehuis

Een andere beeldbepalend aanzicht is het nieuwe gemeentehuis. De plannen krijgen met de presentatie van het nieuwe (voorlopige) ontwerp in mei (?) een stevige impuls. De tekeningen voorzien in een modern gemeentehuis, dat voldoet aan alle kenmerken van zowel de huidige als toekomstige tijd (minimaal veertig jaar). Niet alleen in uitstraling, maar ook in functionaliteit, zoals duurzaamheid en toegankelijkheid.
En, net zo belangrijk; met het nieuwe gemeentehuis gaat de gemeente van vier huidige locaties naar één toekomstige. Met andere woorden; na een jarenlang verblijf in de Halte van Democratie komt de gemeenteraad weer 'thuis'. Tegelijk brengt de nieuwbouw een forse kostenbesparing met zich mee.

Het gemeentehuis vult straks letterlijk het open terrein tussen Langestraat en de HEMA. De HEMA is dan ook een nadrukkelijk onderdeel van het ontwerp. De HEMA rolt haar nieuwe formule uit over de gehele begane grond (inclusief de voormalige Kijkshop). De bovenste verdieping vormt straks een deel van het nieuwe gemeentehuis, dat straks drie verdiepingen telt. Zowel aan de Langestraat als aan de achterzijde komt een entree voor het publiek. Beoogde moment van oplevering; voorjaar 2026. Op de locatie van het huidige gemeentehuis verschijnen een waterpartij en woningen.

Financiering

De totale kosten voor de eerste fase zijn geraamd op circa euro 32 miljoen. Daarvan is inmiddels ongeveer 14 miljoen beschikbaar. Voor een deel zal de gemeente zelf geld moeten reserveren. Voor een ander deel doet de gemeente een beroep op beschikbare subsidies. Mooi nieuws; via zogeheten NPG-gelden is euro 5 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor realisatie van de plannen.

Centrumontwikkeling Oldambt

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.