Cremeren

Na de crematie moet er een belangrijke keus worden gemaakt; wat gebeurt er met de as van de overledene? Deze keus is enigszins te vergelijken met de keus voor een bepaald graf. Als nabestaande zult u moeten afwegen of u het belangrijk vindt om een plek te hebben die u kunt bezoeken en waar u de overledene kunt gedenken. Ook speelt een rol bij de beslissing hoeveel waarde u er aan hecht dat die plek een eigen, persoonlijk karakter heeft. Bent u voor u zelf aan het nadenken over de bestemming van as na de crematie, dan spelen soortgelijke overwegingen een rol.

De begraafplaatsen bieden diverse mogelijkheden om de as van een overledene na een crematie een bestemming te geven.

Voor de volledigheid vermelden we hier dat u niet op de begraafplaatsen bent aangewezen. U kunt de urn ook thuis bewaren of de as uitstrooien op een dierbaar plekje. U moet wel toestemming hebben van de eigenaar van de grond waar u de as wilt uitstrooien.

Op de begraafplaatsen in Bad Nieuweschans, Beerta, Nieuw Beerta, Finsterwolde, Scheemda en Winschoten is een strooiveld aanwezig waar de as verstrooid kan worden. U kunt in aanwezigheid van een medewerker van de begraafplaats ook zelf de as verstrooien. Soms is het ook mogelijk om de as te verstrooien op een bestaand graf. Meer informatie kunt u hierover verkrijgen bij de beheerder van de begraafplaatsen.

Op alle begraafplaatsen, behalve Nieuw Scheemda, Nieuw Beerta en Winschoten-Hofstraat, staan urnenmuren die zijn opgebouwd uit een aantal afzonderlijke urnennissen. Op de begraafplaatsen in Scheemda, Bad Nieuweschans en Winschoten-Acacialaan zijn open urnennissen voorhanden. Op de andere begraafplaatsen worden de urnennissen afgesloten met een afsluitplaat.

In een urnennis kunt u de urn met as laten bijzetten. Als het een gesloten nis is wordt de nis afgesloten met een natuurstenen plaat waarin u een inscriptie kunt laten aanbrengen. Daarvoor wordt een standaard steensoort en –kleur gebruikt die door de gemeente zal worden verstrekt. In een open urnennis moet de as(bus) in een sierurn geplaatst worden.

De urnennis wordt uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Daarna kan de periode steeds met 10 jaar worden verlengd. In een gesloten urnennis is het mogelijk in een later stadium een tweede urn bij te plaatsen.

Een urnengraf is vergelijkbaar met een particulier graf, maar dan met een kleiner formaat. U kunt naar eigen smaak een grafsteen of monument laten plaatsen, binnen de voorwaarden die daarvoor gelden. Het formaat van de gedenksteen is 0.50 x 0.50 m. De maximale hoogte voor een staande steen is 0.60 m. Rond de gedenksteen mag een omranding aangebracht worden van maximaal 0.75 x 1.00 m.

De uitgifte termijn is 20 of 50 jaar, met de mogelijkheid om dit steeds met 10 of 20 jaar te verlengen. In een urnengraf kunnen meerdere asbussen worden geplaatst.

Normaal gesproken wordt de asbus geplaatst in een urnenkelder. Dit is een stenen of betonnen omhulsel, dat geheel of gedeeltelijk in de grond geplaatst wordt.

Het is ook mogelijk om de asbus direct in de grond te begraven.

U kunt de as van een overledene laten bijzetten in of op een bestaand graf.
Voor plaatsing op een graf moet de as in een sierurn geplaatst worden.
Bijzetting in een bestaand graf kan zowel rechtstreeks in de grond als in een urnenkelder.
De mogelijkheden hiertoe kunnen per graf verschillen. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de beheerder van de begraafplaats.