De heer J.G. Jager

Portret De heer J.G. Jager

Het is erg leuk om met mensen om te gaan waar je op dat moment iets voor kunt betekenen. Als trouwambtenaar geef ik denkbeeldig een visitekaartje af over het bruidspaar waarover mijn toespraak gaat. Als ik ergens voor ga, dan doe ik dit voor de volle 100%, op de wijze, waarbij de gesprekspartners zich op hun gemak voelen. Dingen kunnen samenvatten, humor en uw gevoel in de gaten houden, waarbij ik niet kwetsend zal zijn. Dat zijn voor mij belangrijke punten. Het gevoel om uw vertrouwen te winnen als trouwambtenaar maakt het voor mij best spannend.

Ik houd ervan om leuke en gezellige dingen te doen, zoals zingen in een shantykoor en toneelspelen bij een toneelvereniging. Tevens hou ik voordrachten bij bijzondere plechtigheden in brede zin. Indien het past bij de plechtigheid, voer ik in de voordracht graag een humoristische noot door.

Talen

Nederlands, Duits, Gronings, Engels