Erich Wünker

Wethouder

Politieke partij: VVDexterne-link-icoon

Voor een verzoek om het maken van een afspraak met de wethouder kunt u onderstaand formulier invullen.

online contactformulierexterne-link-icoon

online contactformulier met DigiDexterne-link-icoon (uw gegevens worden automatisch gevuld)

Beleidsterreinen: Economie, arbeidsmarkt, sport en dienstverlening
Bestuurdersfuncties en nevenfuncties
Taken: 4e locoburgemeester

  • Economische Zaken en Ondernemersloket
  • Grondexploitaties en revitalisering industrieterreinen
  • Vastgoed en Accommodatiebeleid
  • Onderwijshuisvesting en sportaccommodaties
  • Gezondheid(szorg) en sport
  • Internationalisering
  • Toerisme en recreatie
  • Digitalisering, automatisering en data-analyse
  • Dienstverlening
  • Personeel en organisatie

Gebiedswethouder voor Blauwestad, Finsterwolde, Midwolda en Oostwold (vervanger: Gert Engelkens)