Gemeente vraagt inwoners mening over ‘mobiliteit’ Oldambt

10 juni 2024
Algemeen

De gemeente Oldambt werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. Dit plan heeft in de meest brede zin van het woord alles te maken met mobiliteit/ verkeer: wegen voor auto’s, fietspaden, aantal parkeerplaatsen, kwaliteit en veiligheid van wegen, bereikbaarheid en dergelijke. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, zet de gemeente een enquête uit onder inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. De enquête is te vinden op de website van de gemeente.

Aanpassingen in de infrastructuur kosten veel geld. Een nieuw fietspad of bijvoorbeeld een kruising legt de gemeente bovendien voor een langere periode aan. Voordat de gemeente nieuwe plannen maakt en uitvoert, wil zij graag informatie ophalen. Bij haar inwoners, maar ook ondernemers. Ook belangenorganisaties, zoals bv de fietsersbond, krijgen de lijst voorgelegd. Bovendien heeft Oldambt, specifiek het centrum van Winschoten, een regiofunctie.

Wat vinden de ondervraagden wat nu goed gaat, wat kan (veel) beter, wat zijn eventuele ‘wensen’? Zijn er genoeg parkeerplaatsen? De enquête bevat behalve een aantal vaste vragen (met een score van 0 tot 10) ook ruimte voor suggesties en ideeën.

Centrum Winschoten 

De vragenlijst bestaat uit twee onderdelen. Een deel richt zich op Oldambt als geheel, dus ook de buitengebieden. Het andere deel richt zich specifiek op het centrum van Winschoten, Dat is niet zonder reden. Het centrum van Winschoten gaat de komende jaren op een aantal plekken flink op de schop. Zoals bijvoorbeeld de sloop van het oude St. Lucas ziekenhuis en de herinrichting van het terrein en de bouw van het nieuwe gemeentehuis.

Beide projecten zijn direct van invloed op de inrichting van de directe omgeving en daarmee ook de zogeheten infrastructuur. Oftewel; de toegankelijkheid voor verkeer; auto’s, fietsers, voetgangers en dergelijke. Bij dit deel van de enquête is een kaartje van het centrum toegevoegd, zodat precies te zien is om welk gedeelte het gaat.

Inzicht wensen en ideeën

Wethouder Erich Wünker van de gemeente Oldambt roept eenieder op de vragenlijst in te vullen. “Hoe hoger de respons, des te beter krijgen we zicht op hun wensen en ideeën. Inwoners weten als geen ander wat goed gaat binnen het huidige verkeer, maar ook juist wat niet. Het invullen van de vragenlijst helpt ons om een goed uitvoeringsplan op te stellen, dat aansluit op de wensen en ideeën van de gebruikers van de infrastructuur. En dat voor de komende tien, vijftien jaar.” 
Het invullen van de lijst duurt circa tien minuten en is te vinden op https://www.gemeente-oldambt.nl/gemeente-vraagt-uw-mening-over-mobiliteit-in-oldambtexterne-link-icoon