Ger Klein

Wethouder

Politieke partij: Gemeentebelangen Oldambtexterne-link-icoon

Voor een verzoek om het maken van een afspraak met de wethouder kunt u onderstaand formulier invullen.

online contactformulierexterne-link-icoon

online contactformulier met DigiD (uw gegevens worden automatisch gevuld)externe-link-icoon

Beleidsterreinen: Financiën, verkeer en vervoer, lokale democratie, werk en inkomen
Bestuurdersfuncties en nevenfuncties
Taken: 2e locoburgemeester

 • Financiën en belastingen
 • Lokale democratie en participatie
 • Gebiedsgericht Werken
 • Monumentenbeleid en karakteristieke panden
 • Opvang vluchtelingen in crisissituaties
 • Cultureel Erfgoed
 • Verkeer en Publiek Vervoer
 • Dierenwelzijn
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Participatiewet)
 • Afeer
 • Statushouders (huisvesting en inburgering)
 • Zoutwinning

Gebiedswethouder voor Winschoten, Heiligerlee en Westerlee