Gert Engelkens

Wethouder

Politieke partij: PvdAexterne-link-icoon

Voor een verzoek om het maken van een afspraak met de wethouder kunt u onderstaand formulier invullen.

online contactformulierexterne-link-icoon

online contactformulier met DigiD (uw gegevens worden automatisch gevuld)externe-link-icoon

Beleidsterreinen: Ruimte, leefbaarheid en wonen
Bestuurdersfuncties en nevenfuncties
Taken: 1e locoburgemeester

 • Bouwen en Wonen
 • Ruimtelijke Ordening
 • Omgevingsvisie en Omgevingswet
 • Versterking
 • Leefbaarheid
 • Ontwikkeling Blauwestad
 • WMO
 • Welzijn en Zorg
 • Armoedebeleid en Schuldhulpverlening
 • LHBTI -en Diversiteitsbeleid
 • Coördinatie Sociaal Domein

Gebiedswethouder voor Nieuwolda, Nieuw-Scheemda/‘t Waar en Scheemda