Openbaar gemaakte informatie na Woo-verzoeken

Openbaar gemaakte informatie na Woo-verzoeken

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken.

Oktober 2023

  • In 2021 is een melding geweest in de categorie fraude – valsheid in geschrifte. Er is een digitale handtekening geplaatst in proces kwaliteitscontrole terwijl de controle niet was uitgevoerd. De melding is gegrond verklaard. Er is intern onderzoek gedaan waarna werd erkend dat fout is gehandeld. Dit is afgedaan met ontslag.
  • In 2022 is een melding geweest in de categorie lekken en/of misbruik van informatie – overtreding van interne regels. Dit ging over onbevoegd/niet functioneel in geautomatiseerde dossiers van hooggevoelige status inzien. De melding is gegrond verklaard. Er is intern en extern onderzoek gedaan waarna de vertrouwensrelatie beschadigd is. Dit is afgedaan met ontslag.
  • In 2022 is een melding geweest in de categorie ongewenste omgangsvormen – ongepaste gedragingen. Dit ging over seksueel getinte opmerkingen. De melding is gegrond verklaard. Er is onderzoek gedaan en afgedaan met een corrigerend gesprek.