default iconVerkiezingen

Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten en waterschap Hunze en Aa’s

Op woensdag 15 maart 2023 waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten én voor het waterschap. Aan de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten van Groningen hebben 57,5% van de Oldambtster stemgerechtigden deelgenomen.

Provinciale Staten

Met 32,51% heeft BBB in de gemeente Oldambt het hoogste aandeel van de stemmen behaald. Partij van de Arbeid is de tweede partij van de gemeente geworden. Deze partij behaalde 9,31% van de stemmen. De PVV is de derde partij geworden in Oldambt met 7,69%, op de voet gevolgd door de SP met 7,19%. Daarachter volgen de VVD met 5,88% van de stemmen en Groninger Belang met 5,85%.
In 2019 deden was Forum voor Democratie nog de grote winnaar met 13,97% van de stemmen, toen was de Partij van de Arbeid ook de nummer 2. Er waren toen 14 partijen.
BBB, Volt, JA21, Belang van Nederland en Jezus Leeft waren nieuw in deze verkiezingen, waardoor het totaal aantal partijen uitkwam op 19. DENK deed deze verkiezingen niet meer mee.

Waterschap

Aan de verkiezingen voor het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa’s hebben 54,6% van de Oldambtster stemgerechtigden deelgenomen.

BBB is de winnaar van de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s met 33,66% van de stemmen. Water Natuurlijk is de tweede partij met 16,45% van de uitgebrachte stemmen, gevolgd door Groninger Belang met 14,16%

Verkiezingsuitslag provinciale statenverkiezing Groningen 2023

Klik hier voor de 26 processen-verbaal van de stembureaus (model N 10-1) inclusief de eventuele corrigenda (Na 14-1).

Het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (model Na 31-1)

Klik hier voor het proces-verbaal

Controles optellingen en stemaantallen per partij

We maken bij het optellen van alle uitgebrachte stemmen en de berekening van de zetelverdeling gebruik van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020). Deze software stelt de Kiesraad beschikbaar. 

Het verslag van het controleprotocol door het gemeentelijk stembureau

Na invoer van de telling in OSV2020 wordt in elke gemeente een controletelling uitgevoerd om na te gaan of de programmatuur in de gemeente naar verwachting gefunctioneerd heeft. Dit gebeurt ter uitsluiting van eventuele fouten, fraude en externe beïnvloeding van verkiezingsresultaten. Het gemeentelijk stembureau heeft middels een steekproef bepaald dat we de gemeentelijke totalen van de lijsten 5. SP (Socialistische Partij), 8. Groninger Belang en 17. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) met de gemeentelijke totalen die uit OSV2020 komen moeten vergelijken. Klik hier voor het verslag van deze controletelling.

Tellijsten

Klik hier voor het CSV-bestand uit OSV2020 met alle uitslagen op kandidaats-, stembureau- en gemeenteniveau

Denkt u dat er een fout is gemaakt bij het tellen van de stemmen? Bij de veel gestelde vragen en antwoorden staat hoe en bij wie u dit kunt melden.

Verkiezingsuitslag waterschapsverkiezing Hunze en Aa’s 2023

Klik hier voor de 26 processen-verbaal van de stembureaus (model N 10-1) inclusief de eventuele corrigenda (Na 14-1).

Het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (model Na 31-1)

Klik hier voor het proces-verbaal

Controles optellingen en stemaantallen per partij

We maken bij het optellen van alle uitgebrachte stemmen en de berekening van de zetelverdeling gebruik van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020). Deze software stelt de Kiesraad beschikbaar. 

Verslag van het controleprotocol door het gemeentelijk stembureau

Na invoer van de telling in OSV2020 wordt in elke gemeente een controletelling uitgevoerd om na te gaan of de programmatuur in de gemeente naar verwachting gefunctioneerd heeft. Dit gebeurt ter uitsluiting van eventuele fouten, fraude en externe beïnvloeding van verkiezingsresultaten. Het gemeentelijk stembureau heeft middels een steekproef bepaald dat we de gemeentelijke totalen van de lijsten 9. BBB., 10. Water in Bedrijf en 11. Belang van Nederland (BVNL) met de gemeentelijke totalen die uit OSV2020 komen moeten vergelijken. Klik hier voor het verslag van deze controletelling.

Tellijsten

Klik hier voor het CSV-bestand uit OSV2020 met alle uitslagen op kandidaats-, stembureau- en gemeenteniveau