Voortgangsrapportage tot en met juni 2022

Doelstellingen

De gemeente Oldambt wil in 2025 in totaal 73% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2020.

Deze reductie is onderverdeeld in directe (scope 1) en indirecte (scope 2) CO2 uitstoot. 

Ten aanzien van de directe uitstoot is de doelstelling om 88% minder CO2 uit te stoten in 2025 ten opzichte van 2020. Ten aanzien van de indirecte uitstoot is de doelstelling om 10% minder CO2 uit te stoten in 2025 ten opzichte van 2020. 

Wat doet de gemeente aan CO2 reductie?

  • Inkoop van groene stroom van nederlandse windmolens
  • Realiseren duurzaam en aardgasloos gemeentehuis
  • Verduurzamen van het wagenpark
  • Het aardgasloos maken van gemeentelijke gebouwen

Voortgang vermindering CO2 uitstoot

Basisjaar 2020

De totale CO2 uitstoot in het jaar 2020 was 3778 ton CO2. Het aandeel directe uitstoot was 3147 ton CO2. Het aandeel indirecte uitstoot was 631 ton CO2. 

Resultaten 2021

De totale CO2 uitstoot in het jaar 2021 was 2460 ton CO2. Het aandeel directe uitstoot was 1706 ton CO2. Het aandeel indirecte uitstoot was 754 ton CO2. 

In 2021 is een totale (scope 1 + 2) CO2 reductie behaald van 35% ten opzichte van 2020. 

In 2021 is een reductie van 46% behaald ten aanzien van de directe uitstoot. Dit komt voornamelijk doordat de gemeente Oldambt met ingang van 2021 groene stroom inkoopt van nederlandse windmolens. Aan deze vorm van groene stroom wordt geen CO2 uitstoot toegekend binnen de CO2-Prestatieladder. 

Ten aanzien van de indirecte uitstoot is helaas geen reductie behaald maar is de uitstoot gestegen met 19%. De reden van deze stijging is dat onze verbonden partners fors meer brandstoffen verbruikt hebben in vergelijking met 2020.

Voortgang eerste half jaar 2022

De totale CO2 uitstoot in het eerste halfjaar van 2022 was 1332 ton CO2. Het aandeel directe uitstoot was 977 ton CO2. Het aandeel indirecte uitstoot was 355 ton CO2.