Webinar VLOED: ontwikkeling kustgebied Eems-Dollard

21 maart 2024
Algemeen

Eems-Dollard 2050 organiseert een webinar over de ontwikkeling van het kustgebied langs de Eems – Dollard op maandag 25 maart van 20.00 tot 21.00 uur. Het webinar is te volgen op de website van Eems-Dollard 2050; www.eemsdollard2050.nlexterne-link-icoon. Tijdens het webinar komen inhoudelijk deskundigen en bestuurders aan het woord. In de chat is de mogelijkheid om vragen te stellen.

Samenhangende aanpak

In het kustgebied van de Eems-Dollard staan we voor verschillende uitdagingen. De zeespiegel stijgt, de bodem daalt en de toekomst van de landbouw en de natuur staan onder druk. Hoe zorgen we dat komende generaties hier veilig kunnen blijven wonen, werken en recreëren? Deze uitdagingen vragen om een samenhangende aanpak. Want juist in die samenhang zien we kansen. We kunnen de natuur van de Eems-Dollard verbeteren, we kunnen laag gelegen (landbouw)percelen ophogen en de Dollarddijk versterken met gerijpte klei van dichtbij. 

Vragen

Tijdens het webinar komen verschillende vragen aan bod: wat hebben we al onderzocht? Hoe ziet die ophoging van gronden eruit? Kunnen we ook de leefbaarheid en het landschap versterken? Het webinar wordt georganiseerd in samenwerking met het ministerie van LNV, de provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, gemeente Oldambt, gemeente Eemsdelta, Rijkswaterstaat en Groningen Seaports. 

Voor wie

Het webinar is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp, zoals landeigenaren en inwoners van de gemeenten Eemsdelta of Oldambt, bestuurders of vertegenwoordigers van belangenorganisaties.  

Deelnemen

Vooraf aanmelden voor het webinar is niet nodig. Op 25 maart komt er een link op de website van Eems-Dollard2050externe-link-icoon te staan. Op deze website kunt u het webinar ook op een later moment terugkijken.