Wegwerkzaamheden

Op deze pagina vindt u informatie over de wegwerkzaamheden in Oldambt.

Daarnaast kunt u in De Oldambtster ook informatie vinden over bijvoorbeeld bodemsaneringswerkzaamheden, sloot- en vijveronderhoudswerkzaamheden of de vervanging en aanleg van een riool.

Overzicht op 1 kaart

Via onderstaande link komt u terecht op een digitale kaart van onze gemeente met daarop alle huidige en geplande wegwerkzaamheden. De kaart geeft standaard alleen de werkzaamheden van vandaag weer. Via de opties rechtsboven in de blauwe balk kunt u selecteren op gebied, periode, categorie en hinderklasse. Daarnaast kunt u zoeken op adres of plaatsnaam en een route plannen.

Overzichtskaart wegwerkzaamheden Oldambt

Wegafsluitingen

Winschoten: verkeershinder Oudewerfslaan

Voor het herinrichten van de groenstructuur is er enige verkeershinder op de Oudewerfslaan in Winschoten vanaf 27 november t/m 1 mei 2020 voor het doorgaand verkeer. Er wordt gewerkt met een halve rijbaan afzetting zodat het verkeer vanuit de Bovenburen en Nassaustraat met aangepaste snelheid het werkvak kan passeren.

Voor het doorgaande verkeer is er geen omleiding ingesteld maar er is wel een adviesroute aangegeven via de Molenweg.

Winschoten: afsluiting Eikenlaan voor doorgaand verkeer

In verband met herstraatwerkzaamheden aan de rijbaan van de Eikenlaan te Winschoten is deze vanaf 11-11-2019 afgesloten voor doorgaand verkeer. Het gaat om het weggedeelte tussen de Beukenlaan en de Kastanjelaan. De werkzaamheden nemen in totaal circa 5 weken in beslag en worden gefaseerd uitgevoerd. Voor doorgaand verkeer wordt geen omleiding ingesteld.  Containers voor huisvuil kunnen bij de straat gezet worden, er wordt voor gezorgd dat deze op een bereikbare plaats komen voor de ophaaldienst.

Rioolwerkzaamheden Middenstraat Scheemda

Door rioolwerkzaamheden is de Middenstraat in Scheemda tussen de Schoolstraat en Brugstraat vanaf 1 november t/m 20 december 2019 afgesloten voor het doorgaand verkeer behalve voor voetgangers.
Daarnaast is de kruising in de Brugstraat met de Middenstraat in Scheemda van 2 december tot 20 december 2019 afgesloten voor het doorgaand verkeer behalve voor voetgangers.

Er zal voor het doorgaand verkeer geen omleiding worden ingesteld.

Bad Nieuweschans: langdurige afsluiting Booneschanskerbrug

De Booneschanskerbrug tussen Bad Nieuweschans en Blijham is in een slechte staat en sinds 21 juli 2017 afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. De brug is wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De gemeente wil de brug vervangen. Borden leiden de gemotoriseerde weggebruiker ter plaatse om.

Ontwerp

In het ontwerp is de brughoogte beperkt tot 2,5 meter. Dit sluit aan op de doorvaarthoogte van de gehele vaarroute. De brug is zo ontworpen dat als het kanaal in de toekomst een opwaardering krijgt naar een hogere doorvaart, de Booneschanskerbrug beweegbaar kan worden gemaakt. Alle constructieve noodzakelijke voorbereidingen om de brug in de toekomst beweegbaar te maken, zijn in het huidige ontwerp opgenomen.

Vergunning en ontwerpbesluit

Voordat we kunnen starten met de werkzaamheden, moet er een omgevingsvergunning komen. Deze vergunning is eind 2018 door de gemeente aangevraagd. De benodigde watervergunning is inmiddels binnen en zijn we nog in afwachting van de vergunning van de provincie met betrekking tot de doorvaarthoogte. Op het ontwerpbesluit van de provincie zijn vier zienswijzen ontvangen. Naar verwachting ontvangen de betrokken partijen in week 18 hierover een bericht. Zodra de gemeente de vergunning van de provincie heeft ontvangen, wordt de procedure met betrekking tot de omgevingsvergunning opnieuw opgepakt.

Planning

De aanbestedingsprocedure is op 29 mei 2019 van start gegaan en loopt parallel aan de bezwaartermijn voor de omgevingsvergunning. Indien alle vergunningen definitief zijn, verwacht de gemeente nog voor de aanstaande bouwvak de opdracht te kunnen geven voor de bouw van de nieuwe brug.

In het bestek heeft de aannemer tot medio 2020 de tijd om de nieuwe brug op te leveren. De aannemer moet zelf een bouwplanning maken waarin rekening wordt gehouden met de levering van materialen, eisen van het Waterschap en dergelijke. In totaal heeft de aannemer 100 werkdagen om de klus te klaren.