Wegwerkzaamheden

Op deze pagina vindt u informatie over de wegwerkzaamheden in Oldambt.

Daarnaast kunt u in De Oldambtster ook informatie vinden over bijvoorbeeld bodemsaneringswerkzaamheden, sloot- en vijveronderhoudswerkzaamheden of de vervanging en aanleg van een riool.

Overzicht op 1 kaart

Via onderstaande link komt u terecht op een digitale kaart van onze gemeente met daarop alle huidige en geplande wegwerkzaamheden. De kaart geeft standaard alleen de werkzaamheden van vandaag weer. Via de opties rechtsboven in de blauwe balk kunt u selecteren op gebied, periode, categorie en hinderklasse. Daarnaast kunt u zoeken op adres of plaatsnaam en een route plannen.

Overzichtskaart wegwerkzaamheden Oldambt

Wegafsluitingen

Winschoten: bodemsanering voormalig gasfabrieksterrein

Antea Nederland B.V. uit Heerenveen is in opdracht van de gemeente Oldambt de bodem van het voormalige gasfabrieksterrein (omgeving oude ziekenhuis) in Winschoten aan het saneren. De bodemsanering wordt functiegericht uitgevoerd, waarbij de meest vervuilende verontreinigingskernen worden weggehaald.

Mits de weersomstandigheden het toelaten, wordt in februari de achtertuin van een woning aan de Gaslaan gesaneerd en wordt aansluitend de achtertuin en de parkeerplaats van het oude ziekenhuisterrein opnieuw ingericht.

Bad Nieuweschans: langdurige afsluiting Booneschanskerbrug

De Booneschanskerbrug tussen Bad Nieuweschans en Blijham is sinds 21 juli 2017 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De brug is wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De gemeente gaat de brug vervangen. Borden leiden gemotoriseerde weggebruikers ter plaatse om.

Ontwerp

In het nieuwe ontwerp is de brughoogte beperkt tot 2,5 meter. Dit sluit aan op doorvaarhoogte van de gehele vaarroute. De brug is zodanig ontworpen dat als het kanaal in de toekomst een opwaardering krijgt naar een hogere doorvaart, de Booneschanskerbrug beweegbaar kan worden gemaakt. Alle constructieve voorbereidingen om de brug in de toekomst beweegbaar te maken, zijn in het huidige ontwerp opgenomen.

Vergunning en ontwerpbesluit

Voordat we kunnen starten met de werkzaamheden, moet er een omgevingsvergunning komen. Deze vergunning is eind 2018 door de gemeente aangevraagd. De watervergunning is binnen en we zijn nog in afwachting van de vergunning van de provincie. Daarvoor heeft de provincie Groningen, die verantwoordelijk is voor de doorvaart op de Groninger vaarwegen, een ontwerpbesluit genomen voor de vervanging van de Booneschanskerbrug.
Dit ontwerpbesluit, inclusief de bijbehorende stukken, liggen sinds 23 januari zes weken ter inzage op het provinciehuis in Groningen. Het ontwerpbesluit is ook gepubliceerd in het Streekblad en is te vinden via de website van provincie Groningen. Belanghebbenden kunnen tot en met 6 maart 2019 bezwaar indienen bij de provincie Groningen. Gezien onze eerdere gesprekken met belanghebbenden uit de vaarrecreatie, is het aannemelijk dat de provincie één of meerdere bezwaren ontvangt. Dit heeft gevolgen voor de planning en aanbesteding.

Planning

Op dit moment wordt het bestek voor de aanbesteding aangepast aan de eisen uit het ontwerpbesluit. We verwachten medio februari 2019 te kunnen starten met de aanbesteding. De aanbesteding loopt dan parallel aan de procedure met betrekking tot de behandeling van de bezwaren. Vanwege de bezwaren die we verwachten op het ontwerpbesluit, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen wanneer we gaan starten met het vervangen van de brug. Bij een gunstig verloop van de procedure, wordt de nieuwe brug eind 2019 opgeleverd.