Wegwerkzaamheden

Op deze pagina vindt u informatie over de wegwerkzaamheden in Oldambt.

Daarnaast kunt u in De Oldambtster ook informatie vinden over bijvoorbeeld bodemsaneringswerkzaamheden, sloot- en vijveronderhoudswerkzaamheden of de vervanging en aanleg van een riool.

Overzicht op 1 kaart

Via onderstaande link komt u terecht op een digitale kaart van onze gemeente met daarop alle huidige en geplande wegwerkzaamheden. De kaart geeft standaard alleen de werkzaamheden van vandaag weer. Via de opties rechtsboven in de blauwe balk kunt u selecteren op gebied, periode, categorie en hinderklasse. Daarnaast kunt u zoeken op adres of plaatsnaam en een route plannen.

Overzichtskaart wegwerkzaamheden Oldambt

Wegafsluitingen

Stremming rotonde Molenweg/Grintweg/Nassaustraat Winschoten

In verband met asfaltwerkzaamheden aan de rijbaan van de rotonde Molenweg/Grintweg/Nassaustraat te Winschoten is deze vanaf 21-10-2019 afgesloten voor doorgaand verkeer. Werkzaamheden staan gepland van 21 oktober t/m 25 oktober 2019 (week 43, herfstvakantie). Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Rioolwerkzaamheden Havenstraat Scheemda

Door rioolwerkzaamheden is de Havenstraat in Scheemda tussen de Middenstraat en Diepswal en de Middenstraat in Scheemda tussen de Havenstraat en Schoolstraat vanaf 7 oktober t/m 15 november 2019 afgesloten voor het doorgaand verkeer behalve voor voetgangers.

Voor het doorgaande verkeer wordt geen omleiding ingesteld.

Herstraatwerkzaamheden Lindenlaan Winschoten

In verband met herstraatwerkzaamheden aan de rijbaan van de Lindenlaan te Winschoten is deze vanaf 30 september 2019 afgesloten voor doorgaand verkeer. Het gaat om het weggedeelte tussen de Beukenlaan en de Kastanjelaan.

De werkzaamheden nemen in totaal circa 4 weken in beslag en worden gefaseerd uitgevoerd:

  • Fase 1 wordt uitgevoerd in week 40 en 41;
  • Fase 2 wordt uitgevoerd in week 41 en 42;
  • Fase 3 wordt uitgevoerd in week 42 en 43.

Voor doorgaand verkeer wordt geen omleiding ingesteld. Containers voor huisvuil kunnen wel bij de straat gezet worden, er wordt voor gezorgd dat deze op een bereikbare plaats komen voor de ophaaldienst.

Bad Nieuweschans: langdurige afsluiting Booneschanskerbrug

De Booneschanskerbrug tussen Bad Nieuweschans en Blijham is in een slechte staat en sinds 21 juli 2017 afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. De brug is wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De gemeente wil de brug vervangen. Borden leiden de gemotoriseerde weggebruiker ter plaatse om.

Ontwerp

In het ontwerp is de brughoogte beperkt tot 2,5 meter. Dit sluit aan op de doorvaarthoogte van de gehele vaarroute. De brug is zo ontworpen dat als het kanaal in de toekomst een opwaardering krijgt naar een hogere doorvaart, de Booneschanskerbrug beweegbaar kan worden gemaakt. Alle constructieve noodzakelijke voorbereidingen om de brug in de toekomst beweegbaar te maken, zijn in het huidige ontwerp opgenomen.

Vergunning en ontwerpbesluit

Voordat we kunnen starten met de werkzaamheden, moet er een omgevingsvergunning komen. Deze vergunning is eind 2018 door de gemeente aangevraagd. De benodigde watervergunning is inmiddels binnen en zijn we nog in afwachting van de vergunning van de provincie met betrekking tot de doorvaarthoogte. Op het ontwerpbesluit van de provincie zijn vier zienswijzen ontvangen. Naar verwachting ontvangen de betrokken partijen in week 18 hierover een bericht. Zodra de gemeente de vergunning van de provincie heeft ontvangen, wordt de procedure met betrekking tot de omgevingsvergunning opnieuw opgepakt.

Planning

De aanbestedingsprocedure is op 29 mei 2019 van start gegaan en loopt parallel aan de bezwaartermijn voor de omgevingsvergunning. Indien alle vergunningen definitief zijn, verwacht de gemeente nog voor de aanstaande bouwvak de opdracht te kunnen geven voor de bouw van de nieuwe brug.

In het bestek heeft de aannemer tot medio 2020 de tijd om de nieuwe brug op te leveren. De aannemer moet zelf een bouwplanning maken waarin rekening wordt gehouden met de levering van materialen, eisen van het Waterschap en dergelijke. In totaal heeft de aannemer 100 werkdagen om de klus te klaren.