Wegwerkzaamheden

Op deze pagina vindt u informatie over de wegwerkzaamheden in Oldambt.

Daarnaast kunt u in De Oldambtster ook informatie vinden over bijvoorbeeld bodemsaneringswerkzaamheden, sloot- en vijveronderhoudswerkzaamheden of de vervanging en aanleg van een riool.

Overzicht op 1 kaart

Via onderstaande link komt u terecht op een digitale kaart van onze gemeente met daarop alle huidige en geplande wegwerkzaamheden. De kaart geeft standaard alleen de werkzaamheden van vandaag weer. Via de opties rechtsboven in de blauwe balk kunt u selecteren op gebied, periode, categorie en hinderklasse. Daarnaast kunt u zoeken op adres of plaatsnaam en een route plannen.

Overzichtskaart wegwerkzaamheden Oldambt

Wegafsluitingen

Scheemda: Middenstraat/Brugstraat

Door herstraat werkzaamheden is de Middenstraat tussen de Schoolstraat en de Brugstraat en de kruising Brugstraat en Middenstraat van 14 januari t/m 24 januari afgesloten voor het doorgaand verkeer behalve voor voetgangers.

Beerta: Ulsda

Voor het kappen van bomen aan de Ulsda tussen het viaduct en Ulsdabrug in Beerta gaan wij met een halve rijbaan afzetting werken vanaf maandag 13 januari t/m 15 januari tussen 7:30 uur en 16:00.

De Booneschanskerbrug in Bad Nieuweschans blijft afgesloten voor doorgaand verkeer behalve voor voetgangers en fietsers. Hiervoor is een omleidingsroute ingesteld.

Winschoten: verkeershinder Oudewerfslaan

Voor het herinrichten van de groenstructuur is er enige verkeershinder op de Oudewerfslaan in Winschoten vanaf 27 november t/m 1 mei 2020 voor het doorgaand verkeer. Er wordt gewerkt met een halve rijbaan afzetting zodat het verkeer vanuit de Bovenburen en Nassaustraat met aangepaste snelheid het werkvak kan passeren.

Voor het doorgaande verkeer is er geen omleiding ingesteld maar er is wel een adviesroute aangegeven via de Molenweg.

Winschoten: afsluiting Eikenlaan voor doorgaand verkeer

In verband met herstraatwerkzaamheden aan de rijbaan van de Eikenlaan te Winschoten is deze vanaf 11 november 2019 afgesloten voor doorgaand verkeer. Het gaat om het weggedeelte tussen de Beukenlaan en de Kastanjelaan. De werkzaamheden nemen in totaal circa 5 weken in beslag en worden gefaseerd uitgevoerd. Voor doorgaand verkeer wordt geen omleiding ingesteld.  Containers voor huisvuil kunnen bij de straat gezet worden, er wordt voor gezorgd dat deze op een bereikbare plaats komen voor de ophaaldienst.

Bad Nieuweschans: langdurige afsluiting Booneschanskerbrug

De Booneschanskerbrug tussen Bad Nieuweschans en Blijham is in een slechte staat en sinds 21 juli 2017 afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. De brug is wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De gemeente wil de brug vervangen door een (semi) vaste brug. Borden leiden de gemotoriseerde weggebruiker ter plaatse om.

Planning

Medio 2019 is de aanbesteding gehouden voor de vervaging van de brug. Helaas heeft de gemeente hierop geen geldige inschrijving ontvangen. Hierdoor is de verwachte start van de uitvoering verplaatst naar april/mei 2020.

Na de aanbesteding krijgt de gemeente meer inzicht in de planning van de aannemer. Volgens het bestek heeft de aannemer 100 werkdagen (5 maanden) om de klus te klaren.