Wegwerkzaamheden

Op deze pagina vindt u informatie over de wegwerkzaamheden in Oldambt.

Daarnaast kunt u in De Oldambtster ook informatie vinden over bijvoorbeeld bodemsaneringswerkzaamheden, sloot- en vijveronderhoudswerkzaamheden of de vervanging en aanleg van een riool.

Overzicht op 1 kaart

Via onderstaande link komt u terecht op een digitale kaart van onze gemeente met daarop alle huidige en geplande wegwerkzaamheden. De kaart geeft standaard alleen de werkzaamheden van vandaag weer. Via de opties rechtsboven in de blauwe balk kunt u selecteren op gebied, periode, categorie en hinderklasse. Daarnaast kunt u zoeken op adres of plaatsnaam en een route plannen.

Overzichtskaart wegwerkzaamheden Oldambt

Wegafsluitingen

Winschoten: reparatie schade Heuvelstraat

In de Heuvelstraat voor huisnummer 56 zit een groot gat in het midden van de weg door een lekkage op het riool. Maandag en eventueel dinsdag (3 en 4 juni 2019) zal het lek worden gedicht. Woensdag (5 juni 2019) zal de weg weer worden opengesteld  voor het verkeer.

Bad Nieuweschans: verven viaduct Hamdijk

De onderkant van het viaduct A7 bij de Hamdijk Bad Nieuweschans wordt vanaf maandag 3 juni t/m vrijdag 7 juni geverfd. Hiervoor zal er tijdens de werkzaamheden een rijstrook worden afgezet voor het verkeer.

Winschoten: bodemsanering voormalig gasfabrieksterrein

Antea Nederland B.V. uit Heerenveen is in opdracht van de gemeente Oldambt de bodem van het voormalige gasfabrieksterrein (omgeving oude ziekenhuis) in Winschoten aan het saneren. De bodemsanering wordt functiegericht uitgevoerd, waarbij de meest vervuilende verontreinigingskernen worden weggehaald.

Mits de weersomstandigheden het toelaten, wordt in februari de achtertuin van een woning aan de Gaslaan gesaneerd en wordt aansluitend de achtertuin en de parkeerplaats van het oude ziekenhuisterrein opnieuw ingericht.

Bad Nieuweschans: langdurige afsluiting Booneschanskerbrug

De Booneschanskerbrug tussen Bad Nieuweschans en Blijham is in een slechte staat en sinds 21 juli 2017 afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. De brug is wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De gemeente wil de brug vervangen. Borden leiden de gemotoriseerde weggebruiker ter plaatse om.

Ontwerp

In het ontwerp is de brughoogte beperkt tot 2,5 meter. Dit sluit aan op de doorvaarthoogte van de gehele vaarroute. De brug is zo ontworpen dat als het kanaal in de toekomst een opwaardering krijgt naar een hogere doorvaart, de Booneschanskerbrug beweegbaar kan worden gemaakt. Alle constructieve noodzakelijke voorbereidingen om de brug in de toekomst beweegbaar te maken, zijn in het huidige ontwerp opgenomen.

Vergunning en ontwerpbesluit

Voordat we kunnen starten met de werkzaamheden, moet er een omgevingsvergunning komen. Deze vergunning is eind 2018 door de gemeente aangevraagd. De benodigde watervergunning is inmiddels binnen en zijn we nog in afwachting van de vergunning van de provincie met betrekking tot de doorvaarthoogte. Op het ontwerpbesluit van de provincie zijn vier zienswijzen ontvangen. Naar verwachting ontvangen de betrokken partijen in week 18 hierover een bericht. Zodra de gemeente de vergunning van de provincie heeft ontvangen, wordt de procedure met betrekking tot de omgevingsvergunning opnieuw opgepakt.

Planning

De aanbestedingsprocedure is op 29 mei 2019 van start gegaan en loopt parallel aan de bezwaartermijn voor de omgevingsvergunning. Indien alle vergunningen definitief zijn, verwacht de gemeente nog voor de aanstaande bouwvak de opdracht te kunnen geven voor de bouw van de nieuwe brug.

In het bestek heeft de aannemer tot medio 2020 de tijd om de nieuwe brug op te leveren. De aannemer moet zelf een bouwplanning maken waarin rekening wordt gehouden met de levering van materialen, eisen van het Waterschap en dergelijke. In totaal heeft de aannemer 100 werkdagen om de klus te klaren.