Wegwerkzaamheden

Op deze pagina vindt u informatie over de wegwerkzaamheden in Oldambt.

Daarnaast kunt u in De Oldambtster ook informatie vinden over bijvoorbeeld bodemsaneringswerkzaamheden, sloot- en vijveronderhoudswerkzaamheden of de vervanging en aanleg van een riool.

Overzicht op 1 kaart

Via onderstaande link komt u terecht op een digitale kaart van onze gemeente met daarop alle huidige en geplande wegwerkzaamheden. De kaart geeft standaard alleen de werkzaamheden van vandaag weer. Via de opties rechtsboven in de blauwe balk kunt u selecteren op gebied, periode, categorie en hinderklasse. Daarnaast kunt u zoeken op adres of plaatsnaam en een route plannen.

Overzichtskaart wegwerkzaamheden Oldambt

Wegafsluitingen

Wegwerkzaamheden kruispunt Grintweg-Bovenburen Winschoten

In verband met het aanpassen van de kruising Grintweg en Bovenburen in Winschoten wordt de drempel tot maaiveld niveau verlaagd. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 24 september 7.00 uur t/m vrijdag 28 september 16.00 uur. De afsluiting geldt voor alle verkeer, behalve voor voetgangers en fietsers. Fietsers dienen op de locatie af te stappen.

Er wordt een omleidingsroute ingesteld vanuit de St. Vitusholt via de Molenweg, Provincialeweg N964 en Provincialeweg Heiligerlee. Vanuit Provincialeweg Heiligerlee wordt er een omleiding ingesteld via Provincialeweg N964 en Molenweg.

Rioolwerkzaamheden Liefkensstraat Winschoten

In verband met rioolwerkzaamheden is de Liefkensstraat in Winschoten van maandag 17 september 7:00  uur t/m woensdag  17 oktober 16:00 uur afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers.

Er wordt een omleidingsroute ingesteld vanuit de Stationsstraat via de Steringa-Kuiperweg, Garsterstraat  en Het Bosplein. Vanuit Vissersdijk wordt er een omleiding ingesteld via Het Bosplein, Garsterstraat, Steringa-Kuiperweg, Stationsweg en Emmastraat.

Beerta: stremming Smidlaan

Vanaf 25 juli 2018, 7 uur wordt er gestart met het herstraten van de bestaande verharding in de rijbaan van de Smidlaan in Beerta. De werkzaamheden gaan ongeveer 1,5 weken in beslag nemen.

Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan gestremd voor het verkeer. De bewoners kunnen hun woning te voet bereiken. Een verzoek om geen auto’s te plaatsen langs de rijbaan van de Smidlaan. Auto’s kunnen worden geparkeerd langs de Hoofdstraat. Er wordt voor het verkeer geen omleiding ingesteld.

Winschoten: bodemsanering voormalig gasfabrieksterrein en rioolvervanging Burgemeester Schönfeldsingel

Update november 2018

Vanaf dinsdag 22 oktober blijft de Burgemeester Schönfeldsingel tussen Dr. H.J Hommesplein en tot aan de Mr. Jan Fr. Vietorstraat tot vrijdag 21 december afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.

Update oktober 2018

In verband met de werkzaamheden voor bodemsanering (voormalig gasfabriek) en rioolvervanging (Burgemeester Schönfeldsingel) in Winschoten worden er tijdelijk wegen afgesloten. 

  • 16 t/m 22 oktober 2018

Vanaf dinsdag 16 oktober is de Burgemeester Schönfeldsingel tussen Mr. D.U. Stikkerlaan en Meester Jan Fr. Vietorstraat tot dinsdag 22 oktober afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers (fase 1 en 2).

  • 22 oktober t/m 19 november 2018

Vanaf dinsdag 22 oktober is de Burgemeester Schönfeldsingel tussen Dr. H.J. Hommesplein tot aan de Mr. Jan Fr. Vietorstraat tot 19 november afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers (fase 2).

De omleidingsroutes worden door bebording aangegeven.
Het Dr.H.J. Hommesplein is vanaf 22 oktober weer bereikbaar vanaf Mr. D.U. Stikkerlaan.

Vanaf 30 augustus start Antea Nederland B.V. uit Heerenveen met de sanering van het laatste deel van de verontreinigde bodem op het voormalig gasfabrieksterrein in Winschoten. In deze laatste fase saneren zij de bodem van de parkeerplaats op het ziekenhuisterrein en de teer- en ammoniakput aan de voorkant van de zusterflat. Aanvullend op deze sanering wordt de riolering onder het noordelijke deel van de Burgemeester Schönfeldsingel vervangen. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waarbij het hemelwater wordt gescheiden van het afvalwater. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

Eerst wordt de riolering vanaf de kruising van de Mr. D.U. Stikkerlaan tot aan de ingang van de zusterflat vervangen. Aansluitend wordt de teer- en ammoniakput voor de zusterflat gesaneerd. Daarna wordt begin oktober het tweede deel van de riolering vanaf de zusterflat tot aan Burgemeester Schönfeldsingel nummer 55 vervangen. En vervolgens wordt begin november de parkeerplaats van het ziekenhuis gesaneerd. Gelijktijdig met de uitvoering hiervan voert OWC (Oldambtster Wegenbouw Combinatie) het laatste deel van de rioleringswerkzaamheden uit. Het gaat hierbij om het deel vanaf Burgemeester Schönfeldsingel nummer 55 tot aan de Mr. J.Fr. Viëtorstraat.

Tijdens de rioleringswerkzaamheden en de sanering van de teer- en ammoniakput voor de zusterflat is de Burgemeester Schönfeldsingel vanaf het kruispunt Mr. D.U. Stikkerlaan tot aan de Gaslaan en vanaf de Gaslaan tot aan de Burgemeester Schönfeldsingel nummer 55 afgesloten voor doorgaand verkeer, met uitzondering van voetgangers. Na de eerste rioleringswerkzaamheden zal, zodra het mogelijk is, de T-splitsing Burgemeester Schönfeldsingel en Dr. J.H. Hommesplein weer open worden gesteld. Tijdens de uitvoering van de sanering van de parkeerplaats is de weg tussen Burgemeester Schönfeldsingel nummer 55 tot aan de Mr. J.Fr. Viëtorstraat gestremd voor doorgaand verkeer voor het vervangen van het laatste deel van de riolering. Er wordt een omleidingsroute ingesteld. De bedrijven, school, huisartsengroepspraktijk, apotheek en de parkeerplaats van het gemeentehuis zijn te bereiken via de zuidkant van de Vincent van Goghlaan. De omleidingsroute wordt middels bebording aangegeven. Zie bijgevoegde tekeningen voor de omleidingsroute (fasen 1 en 2).

Winschoten: werkzaamheden Engelstilstraat

In verband met onderhoudswerkzaamheden aan de rijbaan is de Engelstilstraat in Winschoten vanaf 28 augustus afgesloten. Op die dag start OWC (Oldambtster Wegenbouw Combinatie) om 7.00 uur met het herstraten van de bestaande rijbaan. De werkzaamheden duren ongeveer een week. Bewoners van de Engelstilstraat kunnen hun woning te voet bereiken. Voor het overige verkeer wordt een omleiding ingesteld.

Winschoten: werkzaamheden Garstestraat en omgeving

Vanaf 2 mei 2018 vinden werkzaamheden plaats in de Garstestraat, het Boschplein en de Vissersdijk in Winschoten. Het gaat om het deel vanaf de Steringa Kuiperweg tot aan Vissersdijk 78. Hier vervangen we het bestaande vuilwaterriool en leggen we een nieuw hemelwaterriool aan om bij hevige regenval het water te bufferen en af te voeren. Vervolgens brengen we het straatwerk opnieuw aan. Het grond- en rioolwerk wordt uitgevoerd onder begeleiding van archeologen. Na deze werkzaamheden starten we ook in de Liefkensstraat met het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel.

Het verkeer wordt met bebording omgeleid. Bewoners van de betreffende straten kunnen overlast ondervinden door de werkzaamheden en hun woning gedurende een korte periode niet met de auto bereiken. Via het trottoir blijven de woningen en bedrijven bereikbaar. De parkeerplaats Liefkenshoek is bereikbaar via de Emmastraat en het verkeer naar de parkeergarage van ’t Rond wordt vanaf de Steringa Kuiperweg via de Venne omgeleid.

UPDATE: de Garstestraat, het Boschplein en de Vissersdijk zijn tijdens de vakantie opengesteld voor verkeer. De Visserdijk wordt tussen de Liefkensstraat tot aan Vissersdijk 78 (de loopverbinding naar de Lidl) tussen 27 augustus en 20 september weer tijdelijk afgesloten voor het verkeer (uitgezonderd voetgangers).

Mocht u vragen hebben over de uitvoering dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van OWC, Frans Rendering (06 46 02 55 40). Voor overige vragen kunt u bellen met  Freddie Meulman (06 52 52 29 53) of Thomas Mulder (06 25 68 61 14) van de gemeente Oldambt.

Bad Nieuweschans: langdurige afsluiting Booneschanskerbrug

De Booneschanskerbrug tussen Bad Nieuweschans en Den Ham is sinds 21 juli 2017 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De brug is wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De gemeente gaat de brug vervangen. We verwachten dat de brug anderhalf tot twee jaar afgesloten is. Borden leiden gemotoriseerde weggebruikers ter plaatse om.