Wegwerkzaamheden

Op deze pagina vindt u informatie over de wegwerkzaamheden in Oldambt.

Daarnaast kunt u in De Oldambtster ook informatie vinden over bijvoorbeeld bodemsaneringswerkzaamheden, sloot- en vijveronderhoudswerkzaamheden of de vervanging en aanleg van een riool.

Overzicht op 1 kaart

Via onderstaande link komt u terecht op een digitale kaart van onze gemeente met daarop alle huidige en geplande wegwerkzaamheden. De kaart geeft standaard alleen de werkzaamheden van vandaag weer. Via de opties rechtsboven in de blauwe balk kunt u selecteren op gebied, periode, categorie en hinderklasse. Daarnaast kunt u zoeken op adres of plaatsnaam en een route plannen.

Overzichtskaart wegwerkzaamheden Oldambt

Wegafsluitingen

Winschoten: stremming Noorderplein

Maandag 25 juni aanstaande vanaf 7.00 uur wordt gestart met het herstraten van de bestaande verharding in de rijbaan van het Noorderplein in Winschoten. Deze werkzaamheden nemen ongeveer 1 week in beslag. Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan gestremd voor verkeer. Bewoners kunnen de eigen woning nog wel te voet bereiken.

Winschoten: werkzaamheden Garstestraat en omgeving

In de periode 2 mei tot en met 27 juli 2018 vinden werkzaamheden plaats in de Garstestraat, het Boschplein en de Vissersdijk te Winschoten. Het gaat om het gedeelte vanaf de Steringa Kuiperweg tot aan Vissersdijk 78. Het bestaande vuilwaterriool wordt vervangen en een nieuw hemelwaterriool zal worden gelegd om bij hevige regenval het water te bufferen en af te voeren. Het straatwerk wordt opnieuw aangebracht. Het grond- rioolwerk wordt onder begeleiding van archeologen uitgevoerd. Verder is de gemeente in onderhandeling met de aannemer om in aansluiting op de bovenstaande werkzaamheden ook de Liefkensstraat aan te pakken. De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd.

Het verkeer zal met bebording worden omgeleid. U kunt hier enige overlast door ondervinden en u zult een korte periode niet met de auto bij huis kunnen komen. Via het trottoir blijven de woningen en bedrijven bereikbaar. Voor het leeghalen van de afvalcontainers en dergelijke zal de aannemer assisteren om dit in goede banen te leiden.

De parkeerplaats Liefkenshoek is bereikbaar via de Emmastraat en het verkeer naar de parkeergarage van ’t Rond wordt vanaf de Steringa Kuiperweg via de Venne verwezen met bebording.

Mocht u vragen hebben over de uitvoering dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van OWC, Frans Rendering (06 46 02 55 40). Voor overige vragen kunt u bellen met  Freddie Meulman van de gemeente Oldambt (06 52 52 29 53) of Thomas Mulder (06 25 68 61 14).

Bad Nieuweschans: stremming Langakkerschans

Maandag 16 april 2018 om 7.00 uur is de herbestrating gestart van de bestaande verharding in de rijbaan van de Langakkerschans te Bad Nieuweschans. In verband met deze onderhoudswerkzaamheden is de Langakkerschans gestremd. De werkzaamheden zullen circa 2 weken in beslag nemen.

De Langakkerschans is inmiddels weer bereikbaar tot huisnummer 44 (vanaf zijde Troelstrakade).

Bad Nieuweschans: langdurige afsluiting Booneschanskerbrug

De Booneschanskerbrug tussen Bad Nieuweschans en Den Ham is sinds 21 juli 2017 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De brug is wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De gemeente gaat de brug vervangen. We verwachten dat de brug anderhalf tot twee jaar afgesloten is. Borden leiden gemotoriseerde weggebruikers ter plaatse om.