Aangifte doen van een levenloos geboren kind

Beschrijving

Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, valt uw kind onder de Wet op de Lijkbezorging en moet u aangifte doen. U doet de aangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente. Zowel de vader als de moeder mag aangifte doen. Maar ook anderen die weten van het overlijden. Daarnaast mogen ook medewerkers van het ziekenhuis of de uitvaartverzorger aangifte doen.

Zwangerschap korter dan 24 weken

Als de zwangerschap korter dan 24 weken heeft geduurd en de baby levenloos geboren wordt, is de Wet op de Lijkbezorging niet van toepassing. Er zijn dus ook geen regels. Dit betekent dat ouders zelf kunnen kiezen of ze hun baby willen laten registreren, en of zij de baby willen begraven of cremeren. Ondanks dat de wet geen kinderen erkent die levenloos geboren worden vanaf 16 weken tot 24 weken zwangerschap, is de ambtenaar van de burgerlijke stand verplicht een 'akte van een levenloos geboren kind' af te geven wanneer de nabestaanden dat verlangen.

Registratie mag dus wel, het hoeft niet. Steeds vaker geven ouders hun baby aan. Het erkennen van een baby die de zwangerschap niet langer dan 24 weken heeft volbracht, kan een grote betekenis hebben voor de ouders. De baby wordt opgenomen in het overlijdensregister (en eventueel in het trouwboekje) en de 'akte van een levenloos geboren kind' wordt afgegeven. Ook besluiten ouders vaker de baby te begraven of cremeren. De burgemeester kan toestemming tot begraven of cremeren afgeven, maar nodig is dit niet. De beheerder van de begraafplaats of het crematorium heeft wel een verklaring van een arts nodig waaruit blijkt dat de overleden baby geboren is vóór 24 weken zwangerschapsduur.

Kan ik nog aangifte doen als mijn kind lang geleden levenloos geboren is?

Ja, dat kan. Als u aangifte doet wordt uw kind in het overlijdensregister van de gemeente opgenomen. De informatie uit deze akte wordt niet verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP), het bevolkingsregister.

Aanvragen

Om aangifte van uw levenloos geboren kind te doen, heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • de verklaring van de arts van het overlijden van uw kind
  • eventueel het trouwboekje zodat uw kind daarin kan worden bijgeschreven (niet verplicht)
  • indien uw kind lang geleden levenloos geboren is: een overlijdensadvertentie of informatie over de begrafenis of crematie (niet verplicht).

Voorwaarden

U doet aangifte als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap langer dan 24 weken.

Kosten

De kosten voor een 'akte van een levenloos geboren kind' zijn € 16,60.

Contactgegevens

U doet persoonlijk aangifte bij de gemeente waar uw kind overleed.