Aangifte doen van overlijden

Beschrijving

Als er iemand in uw omgeving is overleden, moet u aangifte doen bij de gemeente. U doet de aangifte bij de gemeente waarin de persoon is overleden. Kunt u zelf geen aangifte doen? Vraag of de uitvaartondernemer het voor u doet.

Doet u als uitvaartondernemer aangifte? Dan kunt u vanaf nu online aangifte doen. U hebt hiervoor wel eHerkenningexterne-link-icoon nodig. Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online.

Als u aangifte heeft gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. De gemeente maakt een overlijdensakte op.

Is iemand in uw omgeving tijdens een bezoek aan het buitenland overleden? Medewerkers van de ambassade, het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen u helpen. U moet het overlijden ook melden bij de gemeente waar de overledene woonde. U heeft hiervoor een overlijdensakte nodig. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben. Dit geeft aan dat het document echt is. Kijk hiervoor op de website Rijksoverheid.nl.

Meer informatie:

Aanvragen

Voor nabestaanden

Om aangifte te doen van iemands overlijden moet u telefonisch een afspraak maken: (0597) 48 20 00.

Voor uitvaartondernemers

U kunt vanaf nu online aangifte doen als uitvaartondernemer. U hebt hiervoor wel eHerkenningexterne-link-icoon nodig.

Online aangifte doen (eHerkenning)externe-link-icoon

Om aangifte te doen van iemands overlijden, heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • B-envelop (envelop voor het CBS met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak)
  • bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door de arts of gemeentelijk lijkschouwer
  • bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie
  • als uitstel van crematie/begrafenis nodig is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een dokter
  • als er sprake is van ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding
  • eventueel het trouwboekje om het overlijden vast te leggen

Voorwaarden

U moet de aangifte van overlijden doen voor de begrafenis of crematie plaatsvindt.

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig.

Kosten

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 16,60 (tarief 2024).

Contactgegevens

U doet aangifte bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Doe dit voor de begrafenis of crematie.