Adrillen

In 2022 staan de eerste twee maandagen van november weer in het teken van de Allerheiligenmarkten, in de volksmond Adrillen. De warenmarkten worden georganiseerd door Stichting ZO Groningen (voorheen Stichting Marketing Oldambt). Naast de markten zal er ook een randprogramma zijn met optredens en straattheater.

Inschrijven warenmarkt

Inschrijven als standhouder voor de warenmarkt is mogelijk vanaf maandag 1 augustus tot en met zondag 18 september. Standhouders die in de afgelopen jaren aanwezig waren op de markt(en) zullen een e-mail ontvangen met daarin de voorwaarden voor dit jaar en het inschrijfformulier. Ook in 2022 worden een aantal inschrijfregels gehanteerd:

  1. Winkeliers in Winschoten hebben voorrang
  2. Dan volgen de vaste standhouders van de weekmarkten in Winschoten
  3. Daarna hebben standhouders die aanwezig waren in het voorgaande jaar het eerste recht, mits zij zich opgeven voor 1 april
  4. Vervolgens hebben standhouders die 3 jaar aaneengesloten aanwezig zijn geweest vóór de laatste editie, en dus niet aanwezig waren tijdens de laatste editie, voorrang
  5. Daarna wordt als laatste regel onder de overige aanvragers het moment van inschrijven bepalend

Bij alle voorgaande selectiecriteria geldt dat de organisatie van deze regels af kan wijken wanneer een kraam qua afmetingen niet meer past op de nog beschikbare standplaatsen of wanneer de branche waar de waren onder vallen al oververtegenwoordigd is op de markt volgens het branchering besluit 2017.

Let op: de voorrangsregeling voor winkeliers en deelnemers van de weekmarkt betreft alleen de inschrijvingen, men heeft geen recht op een specifieke standplaats, al proberen we als organisatie hier vanzelfsprekend zo veel mogelijk aan ieders wensen te voldoen.

Het branchering besluit kunt u opvragen bij de organisatie.

Nieuwe standhouders voor de markt kunnen een inschrijfformulier aanvragen via info@zogroningen.nl.

Kosten

Aan deelname aan de warenmarkt zijn in 2022 de volgende kosten verbonden:

  • Non food – € 8,00 per meter
  • Food – € 11,00 per meter
  • Minimumbedrag standplaats: € 85,00

Deze bedragen zijn een lichte stijging ten opzichte van de afgelopen jaren. Ook voor de organisatie van de Allerheiligenmarkten zijn de kosten de afgelopen jaren gestegen, waardoor we er niet aan ontkomen om deze kleine stijging in de kosten door te voeren.

Afmelden

Kunt u om wat voor reden dan ook niet aanwezig zijn op de markt en had u zich wel al ingeschreven, dan horen we dit graag zo spoedig mogelijk. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@zogroningen.nl. Zonder af te melden niet op komen dagen heeft consequenties voor de volgende edities van de markt.

Plaatsing

Na de deadline voor inschrijving (18 september) gaat de organisatie aan de slag met de indeling van de markt. We streven er naar om zo spoedig mogelijk uitsluitsel te geven over het wel of niet toebedelen van een standplaats.