Begraven

Bij het begraven van een dierbare wordt hij of zij naar zijn laatste rustplaats gebracht om het lichaam vervolgens letterlijk toe te vertrouwen aan de aarde. Omdat begraven een emotionele gebeurtenis is proberen wij net zoals de uitvaartverzorger en uzelf de uitvaart zo goed mogelijk te laten verlopen. De dag van de uitvaart wordt daarom ook vaak gezien als het laatste afscheid van iemand die u dierbaar was.

Wij streven er naar om de uitvaart voor u zo goed mogelijk te laten verlopen. Een goede communicatie tussen de begraafplaatsbeheerder en de uitvaartverzorger is hierbij belangrijk. Aan de hand van een in te vullen opdrachtformulier voor de uitvaart kunnen wij er aan meehelpen dat de uitvaart op de begraafplaats voor u goed zal verlopen.

Over hoe een graf wordt gemaakt kunnen we kort zijn. De meeste graven worden machinaal gemaakt en enkele waar geen machine bij kan wordt nog met de hand gegraven. De diepte is gebonden aan wettelijke eisen. Eventueel kan er een grafkelder worden geplaatst.

Op de begraafplaats wordt er afscheid genomen bij het graf. Bij begraven vertrouw je de overledene letterlijk toe aan de aarde. De begraafplaatsbeheerder laat de kist meestal dalen. Omdat wij gebruik maken van een graflift gebeurd dit op een plechtige en rustige manier. Ook kan men er voor kiezen om de kist te laten dalen als de genodigden weg zijn.

Wij zorgen er voor dat na het sluiten van het graf alle bloemen mooi op het graf komen te liggen en wordt er een tijdelijk naamplaatje van de overledene geplaatst zodat u kunt zeggen: “We hebben een goede keuze gemaakt door de overledene te laten begraven op één van de begraafplaatsen in de gemeente Oldambt".

De meeste mensen schakelen voor de uitvaart een uitvaartondernemer in, waarmee zij hun wensen bespreken.

Steeds meer nabestaanden vinden het belangrijk om zelf een rol te spelen bij de uitvaart. Familie of vrienden kunnen bijvoorbeeld zelf de kist naar het graf dragen. Onze medewerkers willen hieraan graag alle medewerking verlenen, in overleg met u en de uitvaartondernemer. U kunt een afspraak maken met de beheerder om de mogelijkheden te bespreken.

Begraven is in principe mogelijk van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Voor begraven buiten de reguliere uren is een extra toeslag verschuldigd; zie hiervoor de tarievenlijst.

Particulier graf

Particuliere graven worden uitgegeven voor een periode van 20 of 50 jaar. Deze termijn kan na afloop steeds met 10 of 20 jaar verlengd worden. Voor een particulier graf betaalt u grafrecht, naast de kosten voor het begraven zelf; zie hiervoor de tarievenlijst. Een particulier graf wordt op volgorde aansluitend in de rij uitgegeven.

Etagegraf

Op de begraafplaats Acacialaan in Winschoten worden in een particulier graf twee personen boven elkaar begraven. Bij het begraven van de eerste overledene in het graf moet bekend zijn of het graf plaats moet bieden aan één of twee overledenen.

Enkel of dubbel graf

Op de overige begraafplaatsen kunt u kiezen voor een enkel of een dubbelgraf. Bij een dubbelgraf worden de partners naast elkaar begraven.

Kindergraf

Op de begraafplaatsen Midwolda, Scheemda, Bad Nieuweschans-Rusthoflaan en Winschoten-Acacialaan zijn speciale gedeelten gereserveerd voor graven van kinderen tot 12 jaar. Het is ook mogelijk een kind te begraven buiten het speciale kindergedeelte in een particulier graf.

Babygraf

Op de begraafplaats Acacialaan in Winschoten is een speciaal gedeelte voor graven van baby’s tot maximaal één jaar oud. Dit zijn algemene graven, die in eigendom blijven van de gemeente. Er wordt enkel een gebruikersrecht verleend. Voor deze grafjes hoeft geen grafrecht betaald te worden.

Zand - of keldergraf

Normaal gesproken wordt er begraven in een zandgraf (kist direct in het zand). Als u dit wenst kan er in een particulier graf begraven worden in een grafkelder (kist wordt geplaatst in een af te sluiten betonnen grafruimte). De aanschaf en het plaatsen van een grafkelder gebeurt op eigen kosten. Wel brengt de gemeente een extra toeslag hiervoor in rekening; zie hiervoor de tarievenlijst.

Het is gebruikelijk om op het graf een gedenksteen te plaatsen, bijvoorbeeld een liggende plaat, een staande grafsteen of een beeld. Dit hoeft niet direct na de begrafenis, u kunt er rustig de tijd voor nemen. De grootte van het monument dat u kunt plaatsen is afhankelijk van het soort graf dat u heeft gekozen. Natuursteenbedrijven kennen in het algemeen de regels voor het plaatsen van gedenktekens, dus in principe hoeft u zich daar niet uitgebreid in te verdiepen. Wij geven u hier toch wat informatie omdat wij ons kunnen voorstellen dat het bij het overleg met een natuursteenbedrijf handig is om iets te weten van de mogelijkheden en beperkingen.

Maatvoering

Voor een enkelgraf mag de oppervlakte van een gedenksteen maximaal 1.00 x 2.00 m. zijn. Voor een dubbelgraf mag de oppervlakte van een gedenkteken maximaal 2.00 x 2.00 m. zijn. Het gedenkteken mag niet hoger zijn dan 1.25 m.
Voor een kindergraf gelden de volgende maten: 0.70 x 1.20 m en een hoogte van 1.00 m.

Vergunning

Voor het plaatsen van een gedenkteken heeft u een vergunning nodig. De steenhouwer zal deze vergunning, nadat hij uw opdracht op tekening heeft gezet voor u aanvragen.

Andere mogelijkheden

De laatste jaren groeit de belangstelling voor een meer persoonlijke invulling van de begrafenis en alles daarom heen. Dit geldt ook voor de grafbedekking; het is niet langer zo dat iedereen kiest voor de traditionele grafsteen. Men kan ook kiezen voor duurzame materialen als glas, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

Heeft u zelf ideeën over de grafbedekking, bij voorbeeld het plaatsen van een kunstwerk of iets dergelijks, dan kan de beheerder u adviseren over de praktische zaken die hierbij komen kijken, zoals het aanvragen van de vergunning.

De rechthebbende

Op deze website komt u regelmatig de term ‘rechthebbende’ tegen. De rechthebbende is de persoon die kan beschikken over het grafrecht; dit is tevens de persoon waarmee de gemeente de contacten onderhoudt en degene die verantwoordelijk is voor de financiële zaken rond het graf. Meestal is dit een familielid.

Einde termijn

Bij een particulier graf loopt de termijn na 20 of 50 jaar af. Hiervan wordt de rechthebbende op de hoogte gesteld. De rechthebbende heeft dan de keuze om de termijn te verlengen met 5, 10 of 20 jaar. Als de rechthebbende de termijn niet wenst te verlengen, vervalt het recht terug aan de gemeente en wordt het graf geruimd. Na het ruimen kan het graf, door de gemeente, opnieuw worden uitgegeven.

Wijzigen rechthebbende

Door het overlijden van de rechthebbende of door andere omstandigheden kan het gewenst zijn het grafrecht over te schrijven op een ander persoon. U kunt dit schriftelijk meedelen aan het team begraafplaatsen van de gemeente Oldambt.