Belastingen

Wij halen een deel van onze inkomsten uit belastingen. Dit geld besteden we bijvoorbeeld aan het onderhoud van wegen, openbaar groen en rioleringen. Maar ook aan onderwijs, cultuur en recreatie. Natuurlijk is dit niet onze enige inkomstenbron. We krijgen ook geld van onder andere de Rijksoverheid. Wilt u meer weten over de gemeentelijke financiën? Kijk dan eens op de pagina over onze begroting.

Op deze pagina leest u meer over de belastingen die we heffen in Oldambt.

Onroerende-zaakbelastingen

Onroerende-zaakbelastingen (OZB) worden opgelegd aan eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Onroerende zaken zijn grond en de gebouwen op deze grond. De OZB bestaan uit een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting.

Lees alles over de OZB op deze pagina.

Roerende-zaakbelastingen

Roerende-zaakbelastingen (RZB) worden opgelegd aan eigenaren en gebruikers van roerende zaken. Roerende zaken zijn bijvoorbeeld woonboten, woonarken of woonwagens met een vaste ligplaats. Het geldt alleen voor een ruimte die ‘duurzaam aan een plaats verbonden is’ en die u gebruikt om te wonen of werken. Het verschil met onroerende zaken is dat roerende zaken verplaatst kunnen worden, ook al liggen ze lang op dezelfde plek. De RZB bestaan uit een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting.

Lees alles over de RZB op deze pagina.

WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken)

In de Wet Waardering Onroerende Zaken staan de regels over de waardering van objecten. Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.
Deze vragen en antwoorden leest u op de pagina WOZ.

Rioolheffing eigenaren

U betaalt rioolheffing eigenaren als u eigenaar bent van een pand dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. We spreken van een indirecte aansluiting als hemelwater via een regenpijp uiteindelijk in de gemeentelijke riolering terechtkomt.

Lees alles over de rioolheffing eigenaren op deze pagina.

Rioolheffing gebruikers

U betaalt rioolheffing gebruikers als u gebruiker bent van een pand dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering en per jaar meer dan 500 m3 afvalwater afvoert.

Lees alles over de Rioolheffing gebruikers op deze pagina.

Afvalstoffenheffing

De gemeente Oldambt heft van elke gebruiker van één of meerdere onroerende zaken een afvalstoffenheffing.

Toeristenbelasting

Bent u exploitant van een hotel, pension, camping, Bed & Breakfast of andere voorziening in de gemeente Oldambt? en biedt u overnachtingen aan tegen vergoeding aan personen van buiten de gemeente? Dan brengen wij Toeristenbelasting in rekening.

Lees alles over de Toeristenbelasting op deze pagina.

Watertoeristenbelasting

Bent u exploitant van een Jachthaven of andere voorziening voor vaartuigen in het watergebied van de gemeente Oldambt? en biedt u overnachtingen aan tegen vergoeding aan personen van buiten de gemeente? Dan brengen wij Watertoeristenbelasting in rekening.

Lees alles over de Watertoeristenbelasting op deze pagina.

Uw aanslagbiljet via MijnOverheid

Sinds begin 2020 zijn wij aangesloten bij MijnOverheid. Dit betekent dat u uw aanslagen voor de gemeentelijke belastingen van 2020 digitaal kunt ontvangen via de Berichtenbox van MijnOverheid. Op www.mijnoverheid.nl kunt u aangeven dat u in het vervolg de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen alleen digitaal wilt ontvangen. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. Als u uw e-mailadres registreert, ontvangt u een e-mail als er nieuwe post is.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en de heffingen van het Noordelijk Belastingkantoor. Hoe dit precies zit, leest u op de pagina kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de belastingaanslag of de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning of pand? Neem dan bij voorkeur eerst telefonisch contact met ons op. Dan kunnen we uw vragen sneller beantwoorden. Wilt u dan toch bezwaar indienen? Kijk dan op de pagina beroep en bezwaar hoe u dat moet doen.

Let op met no cure no pay-bedrijven

We raden u aan om niet direct in zee te gaan met no cure no pay-bedrijven die u helpen met uw bezwaar. Dit kost u én de gemeente namelijk onnodig veel geld. Hoe dit precies zit, leest u op de pagina bezwarenafhandeling-via-no-cure-no-pay.

Reclamebelasting - BIZ

De ‘Verordening Reclamebelasting centrum Winschoten 2015’ geldt voor de duur van 5 jaar, 2015 t/m 2019.

Vanaf 1 januari 2020 is er géén geldige Verordening Reclamebelasting.

Met ingang van belastingjaar 2022 is er een Verordening Bedrijveninvesteringszone Gebied Winschoten Centrum 2022 – 2026 (BIZ) vastgesteld.