Belastingen

Wij halen een deel van onze inkomsten uit belastingen. Dit geld besteden we bijvoorbeeld aan het onderhoud van wegen, openbaar groen en rioleringen. Maar ook aan onderwijs, cultuur en recreatie. Natuurlijk is dit niet onze enige inkomstenbron. We krijgen ook geld van onder andere de Rijksoverheid. Wilt u meer weten over de gemeentelijke financiën? Kijk dan eens op de pagina over onze begroting.

Op deze pagina leest u meer over de belastingen die we heffen in Oldambt.

Onroerende-zaakbelastingen

Onroerende-zaakbelastingen (OZB) worden opgelegd aan eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Onroerende zaken zijn grond en de gebouwen op deze grond. De OZB bestaan uit een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting.

Lees alles over de OZB op deze pagina.

Rioolheffing eigenaren

U betaalt rioolheffing eigenaren (RIOE) als u op 1 januari 2019 eigenaar bent van een pand dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Lees alles over de rioolheffing eigenaren op deze pagina.

Afvalstoffenheffing

Elke gebruiker van één of meerdere onroerende zaken betaalt een afvalstoffenheffing aan de gemeente. De afvalstoffenheffing wordt berekend over het aantal maanden waarin u staat ingeschreven op een adres binnen de gemeente.

Lees alles over de Afvalstoffenheffing op deze pagina.

Overige belastingen

Naast de genoemde belastingen op deze pagina, heffen we ook Toeristenbelasting en Rioolheffing gebruikers. Meer informatie over deze belastingvormen publiceren we later in 2021, rondom het opleggen van de aanslagen.

Uw aanslagbiljet via MijnOverheid

Sinds begin 2020 zijn wij aangesloten bij MijnOverheid. Dit betekent dat u uw aanslagen voor de gemeentelijke belastingen van 2020 digitaal kunt ontvangen via de Berichtenbox van MijnOverheid. Op www.mijnoverheid.nl kunt u aangeven dat u in het vervolg de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen alleen digitaal wilt ontvangen. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. Als u uw e-mailadres registreert, ontvangt u een e-mail als er nieuwe post is.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de belastingaanslag of de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning of pand? Neem dan bij voorkeur eerst telefonisch contact met ons op. Dan kunnen we uw vragen sneller beantwoorden. Wilt u dan toch bezwaar indienen? Kijk dan op de pagina beroep en bezwaar hoe u dat moet doen.

Let op met no cure no pay-bedrijven

We raden u aan om niet direct in zee te gaan met no cure no pay-bedrijven die u helpen met uw bezwaar. Dit kost u én de gemeente namelijk onnodig veel geld. Hoe dit precies zit, leest u op de pagina bezwarenafhandeling-via-no-cure-no-pay.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en de heffingen van het Noordelijk Belastingkantoor. Hoe dit precies zit, leest u op de pagina kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Betalen aanslag belastingen