Beschermd Wonen

In een beschermde woonvorm woont u met meerdere mensen vanaf 18 jaar in een appartementencomplex. Instellingen proberen zoveel mogelijk zelfstandigheid te geven wanneer dit kan. U heeft wel een eigen kamer, maar het toilet, de badkamer, de keuken en de woonkamer deelt u met de andere bewoners.

Overdag is er iemand die u begeleidt bij de dagelijkse dingen, bijvoorbeeld bij:

  • het schoonmaken, boodschappen doen en eten koken
  • het vinden van een zinvolle dagbesteding (werk of opleiding)
  • het onderhouden van sociale contacten
  • het doen van de administratie

De hoeveelheid begeleiding wisselt. Het kan een paar uur per week zijn, het kan ook meer zijn. In de beschermde woonvorm is 24 uur per dag, 7 dagen per week, personeel aanwezig op locatie of in de directe nabijheid van de locatie. 

Beschermd wonen vanuit de Wmo is niet gericht op behandeling van psychiatrische of psychosociale problemen. Woont u in een instelling voor beschermd wonen en heeft u behandeling vanuit de geestelijke gezondheidzorg nodig? Dan kan uw huisarts een verwijzing geven.

Beschermd wonen is voor een tijdelijke periode, om toe te werken naar zelfstandig wonen met eventueel ambulante begeleiding. Na de afgesproken periode kijkt de Wmo-consulent met u en uw begeleider wat voor u daarna de beste oplossing is.

Sinds 2021 is het ook mogelijk als u psychische problemen heeft om een beschermde woonplek te krijgen die wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit heet GGZ Wonen. GGZ Wonen is langdurige zorg en biedt begeleiding bij psychische klachten. U kunt dit aanvragen via het CIZexterne-link-icoon.

Beschermd wonen via de gemeente

Woont u in Oldambt? Gebruik het meldformulier. Of bel (0597) 48 20 00 en vertel dat u beschermd wilt wonen.
Een consulent gaat vervolgens met u in gesprek over uw begeleidingsbehoefte en maakt een gespreksverslag en een voorstel. Als u zich kunt vinden in het voorstel, doet u een aanvraag.

De onafhankelijke cliëntondersteuners van Sociaal Werk Oldambt kunnen u helpen bij het contact met onsexterne-link-icoon.

Vraag de gemeente waar u nu woont of u beschermd kunt wonen.

U betaalt hiervoor een eigen bijdrage. Dit gaat op dezelfde basis als zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Dit is een vaste bijdrage. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor (CAK). U betaalt aan hen ook de eigen bijdrage.