help-in-the-house iconBeschermd Wonen

Wat is Beschermd Wonen?

Beschermd wonen is een maatwerkvoorziening die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt verstrekt. Het is een regeling voor mensen die (tijdelijk) niet meer zelfstandig of zonder begeleiding ergens kunnen wonen. Dat komt bijvoorbeeld door psychische of sociale problemen. Beschermd Wonen kan in de vorm van hulp en begeleiding aan huis, maar ook in een woonruimte van een zorgaanbieder of woongroep. Beschermd Wonen biedt een veilige woonomgeving voor iedereen die dat nodig heeft. Bij Beschermd wonen wordt (woon)begeleiding geboden, welke met name gericht is op het vergroten en behouden van de zelfredzaamheid en participatie.

Hoe weet u of u in aanmerking kunt komen voor Beschermd wonen?

De gemeente onderzoekt aan de hand van de volgende voorwaarden of u in aanmerking kunt komen voor Beschermd wonen:

  • U heeft zich gemeld bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • Het lukt u vanwege psychische of psychosociale problemen, hieronder valt ook verslavingsproblematiek, niet (meer) om zelfstandig te wonen.
  • Het is voor u van belang dat u 24 uur per dag een beroep kan doen op begeleiding, dit kan zijn op afroep of in de nabijheid.
  • U bent 18 jaar op het moment dat de indicatie wordt afgegeven. U kunt zich vanaf het moment dat u 17,5 jaar oud bent bij ons melden.
  • Valt u onder de Wet langdurige zorg, de (verlengde) Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet of maakt u aanspraak op forensische zorg, dan komt u niet in aanmerking voor een voorziening vanuit de Wmo.

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, wordt u door een medewerker uitgenodigd voor een gesprek. Als u dat wilt kan uw begeleider, naastbetrokkene of een onafhankelijke cliëntondersteuner bij dit gesprek aanwezig zijn. Naderhand ontvangt u een onderzoeksverslag met de uitkomsten van het onderzoek en het daarop gebaseerde advies.

Cliëntondersteuner

Heeft u ondersteuning nodig bij uw contacten met de gemeente? Dan kunt u gratis ondersteuning krijgen van de onafhankelijke cliëntondersteuners van Sociaal Werk Oldambt (SWO). Zij denken met u mee en weten waar u in de gemeente terecht kunt voor zorg en begeleiding. SWO is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0597) 42 18 33. U kunt ook mailen naar aanmelddienst@sociaalwerkoldambt.nl.

Kosten

Voor Wmo-voorzieningen, waaronder Beschermd wonen, betaalt u een eigen bijdrage. U betaalt uw eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het CAK berekent de eigen bijdrage op basis van uw inkomen en vermogen, uw zorg of indicatie en uw persoonlijke situatie. Alle informatie over de eigen bijdrage vind u op de website van het CAK www.hetcak.nl.

Aanmelden

Mocht u in aanmerking wensen te komen voor Beschermd wonen kunt u onderstaand meldformulier invullen. Het betreft een algemeen meldformulier voor een Wmo-voorziening, u kunt hierop aangeven dat u in aanmerking wenst te komen voor Beschermd wonen. Vervolgens zal een medewerker van de frontoffice Wmo contact met u of uw contactpersoon opnemen om aanvullende informatie op te vragen. Voor vragen of informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de frontoffice Wmo. Zij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00-12.30 uur op telefoonnummer 0597-482000. Mailen kan ook naar wmo@gemeente-oldambt.nl.

U kunt het meldformulier hier invullen en indienen: