Besluitenlijst college 12 april 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 5 april 2022

Conform

2. Vaststellen Samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming en de Groninger Gemeenten

Het college besluit:

 1. Het samenwerkingsprotocol Groninger Gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming 2021 – 2024 vast te stellen.
 2. De directeur van de RIGG, mw. H. Sheerbahadoersing machtigen om dit samenwerkingsprotocol namens de Groninger Gemeenten te tekenen.

3. Opvang vluchtelingen

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het inrichten van een noodopvanglocatie voor 100 vluchtelingen aan de Stikkerlaan 3 te Winschoten;
 2. In te stemmen met de bestuursovereenkomst met het COA, inclusief de aanvullende afspraken conform bijlage 1 en 1A;
 3. De raad te informeren aan de hand van bijgevoegde raadsbrief, bijlage 2;
 4. De overige communicatie conform het communicatieproces van bijlage 3 uit te voeren;
 5. De pers te informeren conform bijlage 4;
 6. De omwonenden te informeren conform bijlage 5;
 7. Een bericht op de website van de gemeente te plaatsen conform bijlage 6;
 8. Via de sociale media te communiceren conform bijlage 7;
 9. De medewerkers te informeren conform bijlage 8.

4. Programma zon en wind 1.0 eerste resultaten

Het college besluit:

 1. Acht initiatiefnemers van mogelijke locaties voor zonneparken te laten weten dat we niet meewerken aan het ingediende plan wegens strijdigheid met het beleid;
 2. Van de overgebleven vier initiatieven die kansrijk uit de QuickScan zijn gekomen, met twee mogelijke locaties voorlopig fase twee in te gaan.

5. Digitaal Oldambt 2022-2026

Het college besluit:

 1. De digitaliseringsagenda Digitaal Oldambt 2022-2026 vast te stellen;
 2. De raad door middel van een brief te informeren over de vastgestelde digitaliseringsagenda;
 3. Opdracht te geven om het bijbehorend uitvoeringsprogramma uit te werken en op basis daarvan de NPG projectaanvraag op te stellen.