Besluitenlijst college 29 november 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 22 november 2022

Conform

2. Continuering verdeelsleutel solidaire en gezamenlijke kosten Jeugdhulp 2023-2024

Het college besluit:

 1. het voorstel voor de verdeling van de solidaire en gezamenlijke kosten jeugdhulp voor de jaren 2023 en 2024 vast te stellen;
 2. de verdeelsleutel voor de solidaire en gezamenlijke kosten jeugdhulp in maart 2024 te evalueren.

3. Vaststelling van de Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Oldambt 2023

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt:

 • vaststellen van de Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Oldambt 2023
 •  ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

4. Vaststellen belastingverordeningen 2023

Het college besluit:

Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. Vast te stellen de Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2023
 2. Vast te stellen de Verordening Leges 2023 met bijbehorende tarieventabel.
 3. Vast te stellen de Verordening Verordening Afvalstoffenheffing 2023 met bijbehorende tarieventabel.
 4. Vast te stellen de Verordening Verordening Rioolheffing 2023.
 5. Vast te stellen de Verordening Verordening Binnenhavengeld 2023 met bijbehorende tarieventabel.
 6. Vast te stellen de Verordening Precariobelasting 2023 met bijbehorende tarieventabel.
 7. Vast te stellen de Verordening roerende woon- en bedrijfsruimten 2023.
 8. Vast te stellen de Verordening Toeristenbelasting 2023.
 9. Vast te stellen de Verordening Watertoeristenbelasting 2023.

ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.