Besluitenlijst collegevergadering 15 februari 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 8 februari

Conform

2. Aanschaf persinstallatie

Het college besluit:

  1. Een persinstallatie met bijbehorende container aan te schaffen voor het verzamelen en afvoeren van divers afval Buitendienst;
  2. Een krediet van € 55.000 beschikbaar te stellen voor het aanschaffen en plaatsen van een persinstallatie met container;
  3. De investeringslasten van € 6.930 per jaar te dekken uit het begrotingsproduct ‘Inzameling en verwerking huishoudelijk afval,verwerking zwerfvuil en gehaald grofvuil’.

3. Samenwerkingsprotocol Groninger gemeenten en de Gecertificeerde Instellingen 2022 t/m 2023

Het college besluit:

  1. Het document “Samenwerkingsprotocol Groninger gemeenten en de Gecertificeerde Instellingen 2022 t/m 2023” vast te stellen.
  2. De directeur van de Regionale Inkooporganisatie Groninger gemeenten (RIGG), te machtigen om dit samenwerkingsprotocol namens de Groninger Gemeenten te tekenen.

4. Instemmen met kadernota Nationaal Programma Onderwijs

Het college besluit:

  1. De Kadernota Nationaal Programma Onderwijs vast te stellen.
  2. De Kadernota en raadsbrief aan de raad toe te sturen.

5. Overeenkomst aardgasloze gebouwen

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de overeenkomst aardgasloze gebouwen;
  2. De portefeuillehouder vastgoed te mandateren om de overeenkomst namens de gemeente te tekenen.