Besluitenlijst collegevergadering 15 maart 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 8 maart

Akkoord

2. Gebiedsgerichte aanpak Bad Nieuweschans - vaststellen start,-visie- en koersdocument

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de besluitvorming van de Stuurgroep;
  2. Het start-, visie- en koersdocument voor de gebiedsgerichte aanpak Bad Nieuweschans vast te stellen.