Besluitenlijst collegevergadering 2 april 2024

1. Besluitenlijst van de vergadering van 26 maart 2024

Akkoord

2. Collegevoorstel aankoop Garst 6 te Winschoten

  1. Het college besluit: 
    In te stemmen met de strategische aankoop van het pand Garst 6 te Winschoten (Afeer) voor € 565.000,-- k.k.; 
  2. Deze aankoop te activeren als strategische aankoop onder de post “Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)”; 
  3. De raad op de hoogte te stellen van de strategische aankoop van het pand aan de Garst 6.

3. Addendum op bestuursovereenkomst inzake de vestiging van opvanglocatie te Winschoten (Stikkerlaan)

Het college besluit (26-3): 

  1. Het voornemen uit te spreken akkoord te gaan met de verlenging van de opvanglocatie aan de Meester D.U. Stikkerlaan te Winschoten tot 1 augustus 2029 en daarna opnieuw te besluiten over een eventuele verlenging met 5 jaren.
  2. Terug te gaan naar de vorige situatie van 66 AMV’ers waarvan max. 50 jongens.
  3. Zowel de Raad als omwonenden te informeren dat we met beiden in gesprek gaan.