Besluitenlijst collegevergadering 22 maart 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 15 maart 2022

Akkoord

2.Instemmingsbesluit Grijpskerk

Het college besluit:

  1. Geen bezwaar aan te tekenen tegen het instemmingsbesluit ombouw opslagplan Grijpskerk