Besluitenlijst collegevergadering 27 september 2022

1. Besluitenlijst van de vergadering van 20 september 2022

Conform

2. Uitvoering peuteropvang m.i.v. 1/1/2023

Het college besluit:

  1. De uitvoering van peuteropvang voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag met ingang van 2023 te regelen via bijgevoegde subsidieregeling.
  2. Het Aanvraagformulier subsidie Peuteropvang vast te stellen.

3. Uitvoering Voorschoolse educatie per 2023

Het college besluit:

  1. De overeenkomst Voorschoolse Educatie te verlengen met één (1) jaar t/m 31 december 2023.
  2. Een addendum toe te voegen aan de overeenkomst waarmee de overeenkomst wordt uitgebreid met nadere kwaliteitseisen en een aangepaste prijs.
  3. Een beleidsadviseur onderwijs/kinderopvang aan te stellen m.i.v. 1 januari 2023.