Besluitenlijst collegevergadering 30 januari 2024

1. Besluitenlijst van de vergadering van 23 januari 2024

Akkoord

2. Aanvullend beroep/mandaat

Het college besluit:

  1. De aanvullende mandaatregeling Groningenveld vast te stellen

3. Subsidieaanvraag 2024 Musea Heiligerlee

Het college besluit:

  1. Stichting Musea Heiligerlee voor 2024 een subsidie toe te kennen van € 7.000; 
  2. Het bedrag van € 7.000,- ten laste te brengen van het budget Musea (grootboeknummer 6540000/4420000).

4. Wijziging Aanwijzingsbesluit beheerfunctionarissen BRP door het college gemeente Oldambt 2024

Het college besluit:

  1. Vast te stellen het Wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit beheerfunctionarissen BRP door het college gemeente Oldambt 2024.

5. Volwassenenfonds Sport en Cultuur

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Aansluitovereenkomst Volwassenenfonds Sport & Cultuur; 
  2. Wethouder Gert Engelkens mandaat te geven om de Aansluitovereenkomst namens het college te tekenen.