Besluitenlijst collegevergadering 9 januari 2024

1. Besluitenlijst van de vergadering van college 19 december 2023

Akkoord

2. Jaarverslag leerplicht gemeente Oldambt 2022-2023

Het college besluit:

  1. Het Jaarverslag Leerplicht gemeente Oldambt 2022-2023 vast te stellen, inclusief het Jaaroverzicht van RMC-Oldambt 2022-2023.
  2. Het Jaarverslag Leerplicht gemeente Oldambt 2022-2023 en het Jaaroverzicht van RMC-Oldambt 2022-2023 ter kennisname te sturen aan de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsbrief.

3. Collegevoorstel mandaat omgevingsdienst Groningen (ODG) bodemzaken

Het college besluit:

  1. Conform het voorstel van de Omgevingsdienst Groningen (ODG) mandaat te verlenen voor de taken die de ODG voor de gemeente uit gaat voeren.
  2. Het mandaatbesluit bodemtaken omgevingsdienst Groningen 2023 vast te stellen.

4. Collegevoorstel Wijziging Subsidieregeling constructieve maatregelen blok B gemeente Oldambt 2023

Het college besluit:

De nadere regels tot wijziging van de Subsidieregeling constructieve maatregelen Blok B gemeente Oldambt 2023 vast te stellen.