College van B&W

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Oldambt. De wethouders worden aan het begin van een nieuwe zittingsperiode door de gemeenteraad gekozen. Wethouders zijn sinds de invoering van het dualisme geen lid meer van de gemeenteraad. Op deze manier hoeven ze niet meer over hun eigen voorstellen te stemmen en hun eigen besluiten niet meer te controleren als raadslid. Wethouders mogen ook van buiten de raad komen; ze hoeven dus niet eerst raadslid te zijn geweest.

De burgemeester is behalve voorzitter van de gemeenteraad, ook voorzitter van het college van B&W. Ook dit college besluit bij meerderheid van stemmen, waarbij - anders dan in de raadsvergadering - de burgemeester wél meestemt. Het is zelfs zo, dat als de stemmen staken (evenveel vóór als tegen) zijn stem de doorslag geeft.

De leden van het college verdelen onderling de verschillende taken. Zij hebben met andere woorden ieder hun eigen portefeuilles. Het college als geheel blijft echter verantwoordelijk voor alle taken, behalve die taken die wettelijk bij de burgemeester thuishoren. Het college van B&W bereidt de raadsbesluiten voor en zorgt ook voor een goede uitvoering. Het college heeft verder een groot aantal eigen taken zoals het voeren van een personeelsbeleid, toezien op het algemeen belang en een goed beheer van geldmiddelen. B&W zijn ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van landelijke regelingen als de onderwijswetten en de bijstandswet. Over dit alles moet het college verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.

burgemeester, 3 wethouders en de gemeentesecretaris