Bijstand ondernemers

Heeft u een eigen bedrijf en tijdelijk financiële problemen? Bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen? Of moet u stoppen met uw eigen bedrijf? In een aantal gevallen kunnen wij als gemeente u ondersteunen.

Misschien hebt u recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een uitkering of bedrijfskapitaal via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Voorwaarden

U voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd.
 • U werkt minimaal gemiddeld 1225 uren per jaar in uw bedrijf.
 • U bent voor uw levensonderhoud afhankelijk van het inkomen uit uw bedrijf.
 • Uw (gezins)inkomen is niet voldoende om van rond te komen.
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u woont in Nederland.
 • U hebt alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf.
 • U hebt geen spaargeld of ander direct beschikbaar vermogen en u kunt geen financiering krijgen van een bank.

Aanvullende voorwaarden en ondersteuning in uw situatie

Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden. Deze hangen af van uw situatie. De ondersteuning die u krijgt verschilt ook per situatie.

Voorwaarden

 • U wilt een eigen bedrijf starten of u bent korter dan 1,5 jaar geleden gestart met een eigen bedrijf vanuit een traject via het UWV of uw gemeente.
 • U levert bij uw aanvraag bijstand zelfstandigen een ondernemingsplan in.
 • Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn. Dat betekent dat u na afloop van de uitkering voldoende inkomen hebt voor uw privé en zakelijke kosten.

Welke ondersteuning kunt u krijgen?

 • Een maandelijkse uitkering als renteloze lening. Wij vullen het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot de bijstandsnorm. Dit doen wij tot maximaal 36 maanden na de startdatum van uw bedrijf.
 • Bedrijfskapitaal als lening. Het bedrijfskapitaal is maximaal € 45.670. U betaalt over het geleende bedrag 8% rente.
 • Managementbegeleiding na de start van uw bedrijf.

Voorwaarden

 • U werkt minimaal 18 maanden als zelfstandig ondernemer.
 • Uw bedrijf is levensvatbaar. Dat betekent dat u na afloop van de uitkering voldoende inkomen hebt voor uw privé en zakelijke kosten.
 • U beschikt over recente jaarcijfers.

Welke ondersteuning kunt u krijgen?

 • Maandelijkse uitkering als renteloze lening. Wij vullen het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsnorm. Dit doen wij maximaal 12 maanden.
 • Bedrijfskapitaal als lening. Het bedrijfskapitaal is maximaal € 248.064. U betaalt over het geleende bedrag 8% rente.

Voorwaarden

 • U bent al minstens 10 jaar achter elkaar ondernemer.
 • U besteedt in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming.
 • U besteedt meer werk aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden
 • U verdient langere tijd minder dan de bijstandsnorm.
 • U denkt in de komende jaren een minimuminkomen uit uw bedrijf te halen van minstens € 8.425.

Welke ondersteuning kunt u krijgen?

 • Maandelijkse uitkering als renteloze lening. Wij vullen het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot de bijstandsnorm zolang uw bedrijf bestaat. Deze aanvulling stopt wanneer u of uw eventuele partner de AOW-leeftijd hebben bereikt.
 • Bedrijfskapitaal van maximaal € 14.403.  Afhankelijk van uw eigen vermogen krijgt u het krediet als gift of als lening.

Voorwaarden

 • U bent gedwongen uw bedrijf te beëindigen en dit kunt u niet per direct doen.
 • Uw bedrijf is niet meer levensvatbaar.

Welke ondersteuning kunt u krijgen?

 • U kunt een maandelijkse uitkering als renteloze lening krijgen. Wij vullen het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. Dit doen wij maximaal 12 maanden.

Ondernemers ouder dan 55 jaar die hun onderneming willen beëindigen kunnen in aanmerking komen voor inkomensondersteuning na beëindiging van de onderneming. De inkomensondersteuning vult het inkomen aan tot maximaal de bijstandsnorm. De aanvraag dient ingediend te worden voordat de onderneming beëindigd is.

Aanvragen

Als u in aanmerking wilt komen voor een uitkering voor levensonderhoud en/of een bedrijfskrediet kunt u hierover contact opnemen met ons. U kunt het contactformulier invullenexterne-link-icoon en aansluitend nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. In een gesprek wordt vastgesteld of u een aanvraag voor het Bbz 2004 kunt indienen. Vervolgens ontvangt u het aanvraagformulier waarmee u een aanvraag kunt indienen.

Uw aanvraag wordt na inname door de gemeente getoetst op rechtmatigheid. Een complete aanvraag wordt overgedragen aan een onafhankelijk onderzoeksbureau, het IMK. Dit bureau stelt een rapport op inzake de levensvatbaarheid van uw onderneming. Aan de hand van het adviesrapport adviseert uw gemeente om de aanvraag (deels) te honoreren of af te wijzen. Uiteindelijk neemt het college van burgemeester en wethouders het formele besluit.

Herkent u zich in één van de ondernemers, omschreven onder 'doelgroep Bbz' en wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Bbz-regeling? Neem dan vrijblijvend contact op met het IMK. Ook al denkt u niet geheel te voldoen aan de gestelde eisen, dan is het nog raadzaam contact op te nemen het IMK. Deze kan uw rechten en mogelijkheden mogelijk beter inschatten.

Contactgegevens IMK

Voor vragen kunt u op maandag en op donderdag contact opnemen met het IMK op telefoonnummer: (088) 99 90 111. U kunt ook een email sturen naar; teamzelfstandigen@gemeente-oldambt.nl