adult iconBijstandsuitkering (Participatiewet)

Beschrijving

U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u geen werk heeft of te weinig inkomen heeft om van te leven. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u totdat u weer genoeg inkomen heeft.

Aanvragen

Inschrijven bij het UWV Werkbedrijf

Wilt u een uitkering aanvragen? Dat kan alleen als u als werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf.

Inschrijven bij het UWV Werkbedrijf kan via internet.
Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Heeft u zich al ingeschreven bij UWV Werkbedrijf?

Dan kunt u direct online een uitkering aanvragen.

Lukt online aanvragen niet, of heeft u hulp nodig bij het aanvragen? Dan kunt u terecht bij de gemeente.
Bezoekadres: Garst 1, 9673 AA Winschoten
Telefoon: (0597) 48 20 00

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn:

  • U heeft niet genoeg geld voor uw levensonderhoud. Heeft u een partner? Of woont u samen met iemand en deelt u de kosten van het huishouden? Dan tellen het inkomen en vermogen van deze persoon mee.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in Nederland.
  • U kunt laten zien dat u basiskennis heeft van het Nederlands (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kan schrijven en begrijpen.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering.
  • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.
  • Bent u tussen de 18 en 27 jaar oud? Dan moet u aan aanvullende voorwaarden voldoen om de bijstandsuitkering te krijgen.
  • Wilt u verhuizen naar een andere gemeente? En heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u daar eerst naar werk zoeken.
  • U houdt zich aan de regels die de gemeente u oplegt.
  • Uw rechten en plichten als u bijstand ontvangt.

Bezwaar

Bezwaar tegen ons besluit?

Heeft u een uitkering aangevraagd en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Dien uw bezwaar binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit in bij de gemeente.

Is de uitspraak op uw bezwaarschrift nog niet naar wens? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank Noord-Nederland (afdeling Bestuursrecht, t.a.v. president van de Arrondissementsrechtbank, postbus 150, 9700 AD Groningen).

Meer informatie