BIZ 2022 - 2026

Met ingang van belastingjaar 2022 is er een Verordening Bedrijveninvesteringszone Gebied Winschoten Centrum 2022 – 2026 (BIZ) vastgesteld.

BIZ ingevoerd

Na een eerste inventarisatie onder ondernemers en vastgoed-eigenaren in het centrum heeft de Stichting Ondernemersfonds Centrum Winschoten (SOCW) samen met de gemeente een uitvoeringsovereenkomst opgesteld. De opbrengst van de BIZ-bijdrage wordt besteed aan het vergroten van de economische vitaliteit en de aantrekkingskracht van het centrum van Winschoten voor inwoners en bezoekers. Na het positieve besluit van de gemeenteraad en de positieve draagvlakmeting is BIZ Centrum Oldambt een feit. Deze BIZ is 1 januari 2022 ingegaan voor een periode van 5 jaar en geldt dus tot en met 2026.

Wie is belastingplichtig?

De gebruiker van de onroerende zaak op 1 januari van het desbetreffende jaar ontvangt een BIZ-aanslag. Als de onroerende zaak geen gebruiker heeft zal de aanslag BIZ opgelegd worden aan de eigenaar. Wanneer een eigenaar en/of een gebruiker meerdere onroerende zaken in de BI-zone in eigendom en/of gebruik heeft dan zal deze voor iedere onroerende zaak een aanslag ontvangen.  Tussentijdse wijziging van eigendom of gebruik van de onroerende zaak heeft geen invloed op de aanslag, 1 januari is bepalend voor de belastingplicht.

Hoogte van de heffing voor de belastingjaren 2022 t/m 2026

De hoogte van het aanslagbedrag is afhankelijk van de WOZ-waarde 2021 van de onroerende zaak en het tarief. De WOZ-waarde voor de onroerende zaak is aan u bekend gemaakt door middel van de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 2021. Voor uitleg over de WOZ-waarde wordt u daarnaar verwezen.

Het tarief bedraagt 0,31% van de WOZ-waarde 2021.  Met een minimum aanslagbedrag van € 500,00 en een maximum aanslagbedrag van € 2.500,00.

Voorbeeld:

  • De WOZ-waarde 2021 bedraagt € 150.000,00 x 0,31% = € 465,00 ► aanslag bedraagt € 500,00;
  • De WOZ-waarde 2021 bedraagt € 200.000,00 x 0,31% = € 620,00 ► aanslag bedraagt € 620,00;
  • De WOZ-waarde 2021 bedraagt € 850.000,00 x 0,31% = € 2.635,00 ► aanslag bedraagt € 2.500,00;
  • De WOZ-waarde 2021 bedraagt € 800.000,00 x 0,31% = € 2.480,00 ► aanslag bedraagt € 2.480,00.