Carbidschieten

Beschrijving

In de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt 2022 is een regeling opgenomen over het carbidschieten. Zonder een ontheffing van de burgemeester is carbidschieten verboden behalve in onderstaande gevallen genoemd onder A. en B. Voldoet u aan de voorwaarden genoemd in A. of B. dan mag u zonder ontheffing carbidschieten. Als u bijvoorbeeld met meer dan twee bussen of grotere bussen dan 60 liter inhoud wilt gaan carbidschieten of u wilt met een grote groep mensen gaan carbidschieten dan voldoet u niet aan een of meer van de voorwaarden genoemde bij B. en moet u een ontheffing aanvragen.

Artikel 2:73c lid 1 het verbod carbidschieten geldt niet indien:

A. carbidschieten dat plaatsvindt op 31 december 2023 vanaf 10.00 uur tot 1 januari 2024, 02.00 uur, waarbij gebruikt gemaakt wordt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter, mits daarbij geen gevaar optreedt voor mens of milieu.

B. carbidschieten dat plaatsvindt op 31 december 2023 vanaf 10.00 uur tot 1 januari 2024, 02.00 uur, op een erf behorende bij een woning buiten de bebouwde kom, waarbij gebruik gemaakt wordt van bussen met een maximale inhoud van 60 liter mits aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. er zijn maximaal 4 personen aanwezig die carbidschieten, waaronder een meerderjarige bewoner van de betreffende woning die ervoor zorgt dat de voorwaarden worden nageleefd;
  2. er worden geen handelingen verricht waardoor gevaar optreedt voor mens of milieu;
  3. er worden in totaal niet meer dan twee bussen gebruikt;
  4. naast de onder 1 genoemde 4 personen is er geen publiek aanwezig anders dan de bewoners van de betreffende woning;
  5. de afstand vanaf de plek waar het carbidschieten plaatsvindt tot gebouwen van derden bedraagt tenminste 100 meter;
  6. het vrij schootsveld bedraagt tenminste 75 meter;
  7. indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang moet het schietterrein goed worden verlicht.

De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast en in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het niet is toegestaan om met carbid te schieten.

Let op!

Wilt u ontheffing van dit verbod voor oudejaarsdag? Dan moet u dit voor 1 december aanvragen. Aanvragen die na 1 december binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Aanvragen