environmental-street iconCarbidschieten

Beschrijving

Carbidschieten is verboden maar het verbod geldt niet in de volgende gevallen:

  1. carbidschieten dat plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 2.00 uur, waarbij gebruikt gemaakt wordt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter, mits daarbij geen gevaar optreedt voor mens of milieu.
  2. carbidschieten dat plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 2.00 uur, op een erf behorende bij een woning buiten de bebouwde kom, waarbij gebruik gemaakt wordt van bussen met een maximale inhoud van 60 liter mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • er zijn maximaal vier personen aanwezig die carbidschieten, waaronder een meerderjarige bewoner van de betreffende woning die ervoor zorgt dat deze voorwaarden worden nageleefd;
  • er worden geen handelingen verricht waardoor gevaar optreedt voor mens of milieu;
  • er worden in totaal niet meer dan twee bussen gebruikt;
  • naast de onder 1 genoemde personen is er geen publiek aanwezig anders dan de bewoners van de betreffende woning;
  • de afstand vanaf de plek waar het carbidschieten plaatsvindt tot gebouwen van derden bedraagt tenminste 100 meter;
  • het vrijschootsveld bedraagt tenminste 75 meter;
  • indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang dient het schietterrein goed te worden verlicht. 

De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het niet is toegestaan om carbid te schieten. Tevens kan de burgemeester ontheffing verlenen van het verbod. Aan een dergelijke ontheffing worden strenge veiligheidsvoorschriften verbonden en kan worden beperkt naar plaats en tijd.

Let op!

Wilt u ontheffing van dit verbod voor oudejaarsdag? Dan moet u dit voor 1 december aanvragen. Aanvragen die na 1 december binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Aanvragen

Let op!
Wilt u ontheffing van dit verbod voor oudejaarsdag? Dan moet u dit voor 1 december aanvragen. Aanvragen die na 1 december binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Online