CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder geeft inzicht in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisaties. De ladder bestaat uit 5 niveaus, waarbij t/m niveau 3 aan de slag wordt gegaan met het verminderen van de uitstoot van de eigen organisatie (en alle bedrijfsprocessen).
Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot van de leveranciers. Op dit moment is de gemeente Oldambt bezig met het verkrijgen van niveau 3. In 2025 is het streven om niveau 4 te behalen en in 2030 wil de gemeente gecertificeerd zijn op niveau 5.

De CO2-prestatieladder is in handen van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Voor meer informatie over SKAO en de CO2-prestatieladder bezoek de website https://www.co2-prestatieladder.nl/nlexterne-link-icoon

Hier kunt u ons CO2-bewust certificaat inzienexterne-link-icoon

Voortgangsrapportage tot en met juni 2022