build-reside iconConceptverzoek aanvragen

Beschrijving

Is er een omgevingsvergunning nodig, maar weet u niet precies welke stappen u moet ondernemen? Dan is er de mogelijkheid om een concept verzoek in te dienen bij de gemeente Oldambt. Met een conceptverzoek kunt u nagaan of de aanvraag omgevingsvergunning die u wilt doen kans van slagen heeft. Bij een conceptverzoek toetst de gemeente Oldambt uw initiatief op de regels die gelden in bijvoorbeeld het Omgevingsplan en koppelt dit aan u terug.

Aanvragen

Als u een conceptverzoek wilt aanvragen dan kunt u de volgende stappen volgen.

Stap 1. Controleer of u een vergunning nodig heeft

Controleer of u een vergunning nodig heeft op het Omgevingsloket met de vergunning check. Aan de hand van een vragenlijst ziet u of er een omgevingsvergunning nodig is.

Stap 2. Zorg voor een volledig conceptverzoek

Dit betekent dat u de juiste tekeningen en documenten aanlevert, dat is in ieder geval:

  • Een situatietekening,
  • Tekeningen en plattegronden van de bestaande situatie en de gewenste situatie,
  • Geveltekeningen van de bestaande situatie en van de gewenste situatie,
  • Foto’s van het pand en van de omgeving,

Als u over de benodigde documenten meer informatie wilt hebben kijkt u op ‘Informatie bouwen en leefomgeving’.  

Stap 3. Lever het conceptverzoek in bij de gemeente Oldambt

Alleen een compleet conceptverzoek wordt door de gemeente Oldambt in behandeling genomen. Als u nog aanvullende informatie moet aanleveren, dan laten wij dit weten. U krijgt dan de gelegenheid om de ontbrekende informatie alsnog aan te leveren.

Hoe lang gaat het duren?

Zodra wij het conceptverzoek in behandeling nemen krijgt u een ontvangstbevestiging van ons. In de ontvangstbevestiging melden wij een termijn waarbinnen u antwoord van ons krijgt.

Kosten

Aan de beoordeling van een conceptverzoek zijn kosten verbonden die we bij u in rekening brengen. Deze kosten noemen we leges. Het bedrag van de leges is afhankelijk van uw aanvraag. Op Overheid.nl vindt u een tarieventabel, waarin u kunt zien welke leges gelden in uw situatie.

Als u na het concept verzoek een aanvraag omgevingsvergunning indient voor dezelfde activiteit, dan worden de betaalde kosten van het conceptverzoek van het totaalbedrag afgehaald.