Cora-Yfke Sikkema

Burgemeester

Voor een verzoek om het maken van een afspraak met de burgemeester kunt u onderstaand formulier invullen.

Beleidsterreinen: Algemeen bestuur en beleidscoördinator
Bestuurdersfuncties en nevenfuncties

Taken:

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Schade-afhandeling en ondergrond
 • Opvang vluchtelingen in crisissituaties
 • Handhaving
 • Juridische Zaken
 • Personeel en organisatie (Nijambt)
 • Communicatie
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Gebiedsgericht Werken
 • Coördinatie Internationalisering
 • Coördinatie NPG
 • Coördinatie Regiodeal