Cora-Yfke Sikkema

Burgemeester

Voor een verzoek om het maken van een afspraak met de burgemeester kunt u onderstaand formulier invullen.

Beleidsterreinen: Algemeen bestuur en beleidscoördinator
Bestuurdersfuncties en nevenfuncties

Taken:

  • Openbare Orde en Veiligheid
  • Schade-afhandeling en ondergrond
  • Handhaving
  • Juridische Zaken
  • Personeel en organisatie (Nijambt)
  • Communicatie
  • Bestuurlijke samenwerking
  • Coördinatie Internationalisering
  • Coördinatie NPG
  • Coördinatie Regiodeal