Cora-Yfke Sikkema bestuurdersfuncties en nevenfuncties

Bestuurdersfuncties

 • Voorzitter Burgemeesterskring Groningen
 • Voorzitter Stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis
 • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen
 • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur en plv voorzitter Eems Dollard Regio
 • Lid Algemeen Bestuur Nationaal Programma Groningen
 • Lid Algemeen Bestuur Afeer
 • Voorzitter Stuurgroep Regiodeal Oost-Groningen
 • Lid Commissie Depla
 • Lid Stuurgroep Wunderline
 • Lid Stuurgroep Incidentele Middelen Leerlingdaling Zuidoost Groningen

Nevenfuncties (allen onbezoldigd)

 • Voorzitter Programmaraad Leergang Groningen
 • Ambassadeur Seksueel Geweld hoort nergens thuis Groningen
 • Lid Commissie Professionalisering Nederlands Genootschap Burgemeesters
 • Lid Raad van aanbeveling Stichting Leergeld
 • Bestuurslid Discriminatie Meldpunt Groningen