Cora-Yfke Sikkema bestuurdersfuncties en nevenfuncties

Bestuurdersfuncties

 • AB- en DB lid Veiligheidsregio Groningen (VRG)
 • AB lid Nationaal Programma Groningen (NPG)
 • AB- en DB lid Eems Dollard Regio (EDR)
 • Stuurgroeplid Wunderline
 • Stuurgroeplid Grensoverschrijdende Samenwerking(GROS)
 • AB lid Afeer
 • VNG
 • St. Haijo Dijkhuisstichting
 • Lid Versterkingsoverleg Groningen (VOG Regio)

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Discriminatie Meldpunt Groningen 
 • Comité van Aanbeveling Stichting Leergeld
 • Ambassadeur integrale aanpak seksueel geweld Groningen