Eerste inschrijving in Nederland

Beschrijving

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij een gemeente. Heeft u niet eerder in Nederland gewoond? U moet dan een ‘eerste inschrijving’ doen. Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 geëmigreerd, dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen.

Aanvragen

Voor dit product moet u telefonisch een afspraak maken.

Om u voor het eerst in te schrijven, heeft de gemeente het volgende van u nodig: 

  • een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of een ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand
  • een akte van geboorte, als u geboren bent in het buitenland
  • bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND
  • als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht
  • eventueel de volgende akten:
  1. een huwelijks- of een echtscheidingsakte
  2. een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
  3. geboorteakten van de kinderen

Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.

Voorwaarden

U moet over de juiste documenten beschikken om in Nederland te mogen wonen.

Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten ook uw partner en uw kinderen zich persoonlijk inschrijven.

Hoe lang gaat het duren?

U moet binnen vijf werkdagen na uw aankomst in Nederland naar de gemeente gaan.

Als u zich niet houdt aan de aangiftetermijn, kan de gemeente u een boete opleggen.

Contact

U schrijft zich in bij de gemeente. U doet dit persoonlijk.