Bekendmakingen

Uw buurt

U bent waarschijnlijk vooral geïnteresseerd in wat er in uw buurt gebeurt. Ontwikkelingen in uw huidige of wellicht uw nieuwe buurt en de besluiten die de gemeente daarover neemt. Een bekendmaking is een officieel bericht over een gemeentelijk besluit. Op deze pagina kunt u de bekendmakingen van de gemeente Oldambt raadplegen. 

Zoeken

Wilt u zoeken naar een eerder gepubliceerde bekendmaking? Ga dan naar www.overheid.nl. Hier zijn zowel de actuele als eerder gepubliceerde bekendmakingen te vinden. Niet iedereen heeft de beschikking over een internetverbinding. Daarom biedt Oldambt de mogelijkheid om de bekendmakingen in te zien op het gemeentehuis in Winschoten. Hiervoor is een computer beschikbaar met internetverbinding, die in de publiekshal staat. U kunt ook een abonnement nemen op een papieren nieuwsbrief, die wekelijks wordt verspreid. Neem hiervoor contact op met de gemeente Oldambt.

Hieronder vindt u ook een zoekmodule voor de bekendmakingen van de gemeente Oldambt.

Ter inzagelegging

Tijdens openingstijden van het gemeentehuis te Winschoten liggen de stukken ter inzage. Voor nadere informatie en voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u bellen (0597) 48 20 00. Tegen betaling van de kosten kan een ieder een kopie van deze stukken krijgen. Digitaal opvragen van stukken kan via info@gemeente-oldambt.nl. Ook voor het digitaal toesturen van stukken worden kosten in rekening gebracht.

Nieuwsbrief via de e-mail ontvangen?

Krijgt u de informatie liever via de mail binnen? Dan kunt met de e-mailservice bekendmakingen van www.overheid.nl deze bekendmakingen ontvangen. De eigen nieuwsbrief van de gemeente Oldambt komt hiermee te vervallen.  De voordelen van www.overheid.nl zijn voor ons reden om u daarnaar toe te verwijzen.

De voordelen van de e-mailservice van www.overheid.nl:

• U kunt aangeven naar welk postcodegebied en met welke straal uw interesse uitgaat.
• Woont u dichtbij een gemeentegrens van een andere gemeente, dan kunt u ook de bekendmakingen van die gemeente ontvangen.
• Bovendien kunt u aangeven dat u naast de bekendmakingen van de gemeente Oldambt (en/of buurgemeente) ook de bekendmakingen van de Provincie en/of Waterschap wilt ontvangen.

Aanmelden

Stel direct uw e-mailattendering in via deze link op de website van overheid.nl

Bezwaarschriftenprocedure

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van verzending naar de aanvrager, óf indien geen brief is verzonden binnen 6 weken na de dag van publicatie, tegen verleende omgevingsvergunningen, vergunningen op grond van de APV en bijzondere wetgeving, bezwaar maken bij het betreffende bestuursorgaan van de gemeente Oldambt dat de beslissing heeft genomen (college van B&W / de burgemeester). Adres: Postbus 175, 9670 AD te Winschoten.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In dit kader kunnen belanghebbenden, die een bezwaarschrift hebben ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland te Groningen, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. Wel is hiervoor griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente of op het gemeentehuis.

Indien u vragen heeft kunt u contact met de gemeente opnemen. In de folder Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid vindt u meer informatie. Deze folder is te vinden op de internetsite www.rijksoverheid.nl. De folder is ook te verkrijgen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente.

Elektronisch gemeenteblad

Week 18: geen bekendmakingen gepubliceerd.