Bekendmakingen

Uw buurt

U bent waarschijnlijk vooral geïnteresseerd in wat er in uw buurt gebeurt. Ontwikkelingen in uw huidige of wellicht uw nieuwe buurt en de besluiten die de gemeente daarover neemt. Een bekendmaking is een officieel bericht over een gemeentelijk besluit. Op deze pagina kunt u de bekendmakingen van de gemeente Oldambt raadplegen. 

Zoeken

Wilt u zoeken naar een eerder gepubliceerde bekendmaking? Ga dan naar www.overheid.nl. Hier zijn zowel de actuele als eerder gepubliceerde bekendmakingen te vinden. Niet iedereen heeft de beschikking over een internetverbinding. Daarom biedt Oldambt de mogelijkheid om de bekendmakingen in te zien op het gemeentehuis in Winschoten. Hiervoor is een computer beschikbaar met internetverbinding, die in de publiekshal staat. U kunt ook een abonnement nemen op een papieren nieuwsbrief, die wekelijks wordt verspreid. Neem hiervoor contact op met de gemeente Oldambt.

Bekendmakingen via de e-mail ontvangen? Of liever een app gebruiken?

De overheid biedt haar diensten en berichten steeds vaker online aan. Een ontwikkeling die in de huidige  samenleving niet meer is weg te denken. Vanaf nu is er ook de mogelijkheid om via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ continu op de hoogte blijven van berichten van de overheid.

Link naar overheid.nl en berichten over uw buurt mogelijkheden

Ga hiervoor naar de website van overheid.nl

 

 

Ter inzagelegging

Tijdens openingstijden van het gemeentehuis te Winschoten liggen de stukken ter inzage. Voor nadere informatie en voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u bellen (0597) 48 20 00. Tegen betaling van de kosten kan een ieder een kopie van deze stukken krijgen. Digitaal opvragen van stukken kan via info@gemeente-oldambt.nl. Ook voor het digitaal toesturen van stukken worden kosten in rekening gebracht.

Omgevingsvergunning

De ter inzage liggende stukken over de aanvragen omgevingsvergunning (ingediende, beschikte en besluiten) zijn alleen in te zien en worden niet toegezonden.

Bezwaarschriftenprocedure

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van verzending naar de aanvrager, óf indien geen brief is verzonden binnen 6 weken na de dag van publicatie, tegen verleende omgevingsvergunningen, vergunningen op grond van de APV en bijzondere wetgeving, bezwaar maken bij het betreffende bestuursorgaan van de gemeente Oldambt dat de beslissing heeft genomen (college van B&W / de burgemeester). Adres: Postbus 175, 9670 AD te Winschoten.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In dit kader kunnen belanghebbenden, die een bezwaarschrift hebben ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland te Groningen, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. Wel is hiervoor griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente of op het gemeentehuis.

Indien u vragen heeft kunt u contact met de gemeente opnemen. In de folder Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid vindt u meer informatie. Deze folder is te vinden op de internetsite www.rijksoverheid.nl. De folder is ook te verkrijgen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente.